Patientsäkerhet

Ambulanssjuksköterska får prövotid för oskicklighet

En ambulanssjuksköterska har av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd bedömts vara så oskicklig i sitt yrke att hon nu tvingas till en treårig prövotid. I nära sex av tio fall har hon inte tagit med patienterna i ambulansen.

7 september 2018

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anmälde ambulanssjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, i höstas. Orsaken var att hon enligt Ivo utvecklat ett eget arbetssätt med befogenheter som vida sträcker sig utanför hennes yrkeslegitimation och de generella direktiv som gäller inom ambulanssjukvården.

I stället för att ta med sig patienter i ambulansen till akutmottagningen har sjuksköterskan i påfallande många fall hänvisat patienterna till exempelvis egenvård, uppsöka en vårdcentral eller att ta sig till akutmottagningen på egen hand.

Hänvisat sex av tio

Under 2014 och 2015 hänvisade hon cirka 57 procent av alla patienter som hon hade omvårdnadsansvar för till en annan vårdnivå än ambulans.

I sin anmälan till HSAN redogör Ivo för sex patientfall där man anser att sjuksköterskan uppvisat brister i kompetens vad gäller den medicinska bedömningen och handlat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I ett av fallen hade en patient sökte vård på grund av förgiftning. Patienten var psykiskt sjuk, hade tagit en dödlig dos paracetamol, hela 15 gram, druckit vin och hörde nu röster som sa åt henne att ta sitt liv. Trots det tyckte sjuksköterskan att hon inte behövde köras i ambulans till akuten. I stället beställdes en sjukresa för vanlig transport till sjukhuset.

Förnekar oskicklighet

Sjuksköterskan själv förnekar att hon varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke. Hon påpekar att under sina 20 år som ambulanssjuksköterska har hon aldrig meddelats någon disciplinpåföljd. Och inte i något av sex fall som Ivo redogjort för har arbetsgivaren haft några som helst synpunkter på hennes agerande.

Men HSAN gör samma bedömning som Ivo, det vill säga att sjuksköterskans oskicklighet kan få betydelse för patientsäkerheten. Ansvarsnämnden har därför beslutat om en treårig prövotid.

Tvingas fortbilda sig

Under prövotiden kommer Ivo hålla regelbunden kontakt med sjuksköterskan för att se till att hon uppfyller villkoren i den prövotids­plan som myndigheten utarbetat åt henne.

Enligt planen ska sjuksköterskan bland annat fortbilda sig såväl teoretiskt som praktiskt i sin roll som sjuksköterska. En erfaren handledare ska utvärdera sjuksköterskans bedömningar i enskilda patientfall.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida