Brott mot kollektivavtalet

Ambulanssjuksköterskor vann tvist om förskjuten arbetstid

Ambulanssjuksköterskor vann tvist om förskjuten arbetstid
Janí Stjernström, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västmanland.

Ambulanssjuksköterskorna i Västmanland har nekats ersättning när de med kort varsel tvingats ändra i sina scheman. Efter en långvarig tvist mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren har nu ambulanssjuksköterskorna ersatts ekonomiskt. 

1 november 2018

– Det är jättepositivt för våra medlemmar, att de nu har fått rätt i sak. Det är viktigt att man som medlem kontaktar oss och påtalar när något är fel, i stället för att godta arbetsgivarens svar när det gäller ersättningar, säger Janí Stjernström, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västmanland.

Nekats ersättning

I många år har ambulanssjuksköterskorna i Västmanland nekats ersättning när de med kort varsel ombetts av arbetsgivaren att ändra i sina scheman och ta ett pass som inte redan var inplanerade, så kallad förskjuten arbetstid. Enligt de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet ska en ersättning då alltid utgå.

– Arbetsgivaren inom ambulansen i Väsmanland har registrerat det som ett frivilligt byte, eftersom medlemmarna sagt ja när de blivit tillfrågade. Men det är det bara om man som individ själv ber att få byta arbetspass med någon kollega, säger Janí Stjernström.

Hon berättar att när Vårdförbundet under 2017 tog upp saken till förhandling så erkände arbetsgivaren att det kunde betraktas som beordringar. Efter det har arbetsgivaren följt avtalet och registrerat all förskjuten arbetstid korrekt.

Tvistat om ersättningen

Däremot var man inte överens om vilken ersättning ambulanssjuksköterskorna skulle få för att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet. Först helt nyligen avslutades tvisten, till Vårdförbundets fördel.

Alla medlemmar som var anställda mellan 2015 och 2017 kommer att få en individuell engångsersättning på 2 500 kronor.

Vårdförbundet får dessutom 50 000 kronor i skadestånd. Dessa pengar skänker förbundet till medlemmarna inom ambulansen, som själva får bestämma vad de vill använda dem till.

Vissa besvikna

Ambulanssjuksköterskan Eric Dalfjord är lokalt förtroendevald på stationen i Sala. Han har inte hunnit berätta för hela gruppen om resultatet av förhandlingarna.

Eric Dalfjord är förtroendevald på ambulansstationen i Sala.

– Men de få jag har pratat med hade nog förväntat sig att få ett något större belopp. Det rör sig ändå om ganska många pass som vi inte har fått ersättning för. Men själv jag är rätt nöjd. Eftersom det varit prat om att vi kanske inte skulle få någonting alls blev jag överraskad av att vi ändå fick så här mycket.

Han tycker också att resultatet av förhandlingarna ger en tydlig signal till arbetsgivaren om vikten av att följa ingångna avtal och bestämmelser.

– Men det är också viktig att säga att när vi har gjort sådana här byten har det i nio fall av tio varit till arbetstagarens fördel. När man bytt pass har man sedan fått ett kortare pass eller blivit ledig på något annat sätt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att arbetsgivaren följer de regler som finns, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida