alla hjärtans dag

Andra hjärtinfarkten kommer tidigare hos kvinnor

Andra hjärtinfarkten kommer tidigare hos kvinnor
Ulrica Strömbäck är intensivvårdssjuksköterska och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Foto:Sofia Stridsman

När kvinnor får ännu en hjärtinfarkt kommer den betydligt tätare inpå den första jämfört med männen. Intensivvårdssjuksköterskan Ulrica Strömbäcks forskning klarlägger skillnaderna.

Det skiljer 17 månader i tid mellan kvinnor och män, enligt ny forskning från Luleå tekniska universitet där intensivvårdssjuksköterskan och doktoranden Ulrica Strömbäck jobbar med forskningsprojektet ”Att drabbas av en andra hjärtinfarkt”.

  • 50 procent av alla män som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 33 månader efter den första.
  • 50 procent av kvinnorna fick den inom 16 månader.

– Det är en väldigt stor skillnad. Kvinnor har betydligt kortare tid mellan den första och andra hjärtinfarkten. Kvinnor är i regel äldre när de får sin första hjärtinfarkt och det kan förklara en del av skillnaden men inte hela, säger Ulrica Strömbäck.

Får olika vård

Hon menar att en förklaring kan vara olikheter i vården som kvinnor och män får efter en hjärtinfarkt. Tidigare forskning visar att kvinnor inte får behandling med ballongsprängning lika ofta som män och inte läkemedel som rekommenderas efter hjärtinfarkt i lika hög grad.

I forskningsprojektet ingår patienter från det så kallade Monica-registret där hjärtpatienter från Norrbotten och Västerbotten finns registrerade. Där finns uppgifter om tre riskfaktorer för hjärtinfarkt: diabetes, högt blodtryck och rökning.

Ulrica Strömbäcks studie visar att 89 procent av kvinnorna har minst en av de tre riskfaktorerna, jämfört med 72 procent av männen. Skillnaden kvarstår även när de drabbas av en andra hjärtinfarkt.

– Kvinnor kanske behöver en annan typ av sekundär prevention och kanske även en mer aggressiv behandling av riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Eftersom en andra hjärtinfarkt kan följa efter relativt kort tid, behöver patienterna få veta att den risken finns och få stöd i att snabbt ändra sin livsstil, säger hon.

Olika behov

Hjärtskolor och liknande i all ära, men Ulrica Strömbäck skulle vilja att patienter som haft en hjärtinfarkt fick en mer individuellt anpassad rådgivning och prevention.

– Jag tror att varje patient behöver kartläggas för att få en mer individuell hjälp för att förebygga ytterligare hjärtinfarkter.

Studien The second myocardial infarction: Higher risk factor burden and earlier second myocardial infarction in women compared with men har nyligen publicerats i European Journal of Cardiovascular Nursing. 1 017 patienter – 775 män och 242 kvinnor – som under åren 1990-2009 haft minst två hjärtinfarkter ingår i studien.

Hjärtinfarkt

  • År 2014 drabbades 27 600 personer av en akut hjärtinfarkt.
  • Preliminära siffror för 2015 visar på en minskning till 26 600.
  • Under de senaste decennierna har både antalet som insjuknat och antalet som avlidit till följd av en akut hjärtinfarkt minskat kraftigt.
  • Ändå inträffar närmare 80 fall av akut hjärtinfarkt varje dag i Sverige.

(Källa: Socialstyrelsen)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida