bristande ledarskap

Chef anklagas för att mobba sjuksköterskor

En enhetschef vid ett vård- och omsorgsboende i Stockholm har enligt Vårdförbundet mobbat sjuksköterskorna på enheten. Nu sätter facket ner foten och kräver åtgärder.

Trots att ledningen känt till problemen upplever sjuksköterskorna att de inte har fått något stöd. Det framgår av en så kallad 6:6 a-anmälan som Vårdförbundet lämnat över till ledningen, med en kopia sänd till Arbetsmiljöverket.

En av de förtroendevalda i stadsdelen berättar att problemen började för två år sedan i samband med att en ny enhetschef anställdes. Sedan dess har inte mindre än fem biträdande enhetschefer, varav minst tre är sjuksköterskor, slutat för att de inte orkat med den nya chefens lynniga och kränkande beteende gentemot personalen.

”Flera farit illa”

– Flera andra sjuksköterskor har också farit illa under lång tid. Men trots att problemen vid flera tillfällen påtalats för ledningen har enhetschefen, som inte själv är sjuksköterska, hela tiden tagits i försvar, säger den förtroendevalda.

Hon beskriver hur chefen offentligt inför andra läxar upp personalen, skriker i korridoren och slår i dörrarna. Vid något tillfälle ska chefen ha kastat en penna på en av sjuksköterskorna. När medarbetare ställer en fråga vänder chefen bara på klacken, utan att svara. Eller så får de ett svar den ena dagen och ett helt annat nästkommande dag.

I sin arbetsmiljöanmälan radar Vårdförbundet upp den ena bristen efter den andra. Allt från att enhetschefen har kränkt, särbehandlat och mobbat sina medarbetare till att det saknas rutiner vid oplanerad frånvaro, vilket äventyrar patientsäkerheten.

Blivit lovade utredning

– Nu har arbetsgivaren svarat på vår anmälan och det verkar som om ledningen mjuknat och börjar förstå allvaret, säger den förtroendevalda sjuksköterskan till Vårdfokus.

Samtidigt beskriver hon hur flera tidigare löften brutits från ledningen, men säger att man ändå vill ge arbetsgivaren en ärlig chans att genomföra de förändringar som utlovats.

Vårdförbundet har bland annat blivit lovat att en oberoende part ska genomföra en övergripande utredning av vård- och omsorgsboendet. Den ska vara klar senast den 15 oktober.

Senast den 15 augusti ska de sjukskötersketjänster som är vakanta vara tillsatta. Exakt hur många det handlar om är dock oklart. De förtroendevalda har hittills inte fått ut det underlag som krävs för att kunna se det. Men deras uppskattning är att det i dagsläget saknas en sjuksköterska på var tredje tjänst.

Saknas sjuksköterskor i ledningen

Vårdförbundet har i samverkan med ledningen begärt att det vid nyrekrytering av biträdande enhetschefer alltid ska finnas minst en som har sjuksköterskekompetens. Detta för att säkra vårdkvalitén. Men just det kravet har arbetsgivaren inte velat tillmötesgå, enligt den förtroendevalda sjuksköterskan.

– På detta äldreboende finns alltså ingen i chefsposition som över huvud taget förstår vad ansvar utifrån hälso- och sjukvårdslagen innebär eller vad sjuksköterskor har ansvar för utifrån sin legitimation, säger den förtroendevalda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida