Ännu saknas ”sprätt” i sjuksköterskorna

När Ania Willman blev ordförande i SSF efterlyste hon lite mera "sprätt" i sjuksköterskorna. I dag, på den internationella sjuksköterskedagen, konstaterar hon att det hittills inte har blivit så värst mycket av den varan.

I Tove Janssons bok Det osynliga barnet skrek Lilla My till barnet att man får bara ett eget ansikte om det är lite sprätt i en. Det tog Ania Willman fasta på när hon för ett och ett halvt år sedan tillträdde som ordförande i SFF, Svensk sjuksköterskeförening. Hon sade då att ett viktigt uppdrag var att gjuta lite mera ”sprätt” i sjuksköterskorna.

Eftersom det i dag är den internationella sjuksköterskedagen frågar vi henne hur det har gått. Har det blivit mera ”sprätt” i sjuksköterskorna?

– Nej, inte så mycket. Jag saknar sjuksköterskornas initiativ när det gäller att ta ansvar för det patientnära omvårdnadsarbetet. Det är ingen annan som tar det ansvaret och gör inte sjuksköterskan det så haltar både vårdkvalitet, patientsäkerhet och patientens möjlighet att vara delaktig, säger hon.

Om SSF:s och sin egen roll säger Anja Willman att de jobbar på det. Hon konstaterar att det inte är så lätt att vara en aktiv forskningskonsument och att SSF vill öka möjligheterna och förutsättningarna för sjuksköterskorna att vara det.

– Vårt ansvar är att sammanställa och föra ut den kunskapen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida