Antalet masar halveras i Malmö

Antalet masar halveras i Malmö
Annelie Granquist, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malmö, saknar information från arbetsgivaren om vad den nya organisationen innebär för masfunktionen.

Malmö stad ska minska andelen stadsdelsområden från tio till fem. Beslutet innebär att antalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor minskar lika mycket. Nu är de oroliga både för patienternas säkerhet och för sina egen anställningstrygghet.

Den första juli ska den nya organisationen i Malmö vara genomförd. De fem stadsdelarna blir egna vårdgivare med en medicinskt ansvarig sjuksköterska, mas, och en kvalitetsutvecklare för hälso- och sjukvård i varje stadsdel. Annelie Granquist är en av masarna som berörs.

– Vi önskar att arbetsgivaren hade haft en dialog med oss så att vi visste vad omorganisationen innebär. Det kanske är bra med en mas och en kvalitetsutvecklare – vi vet inte. Men vi oroar oss för att de stora ansvarsområden som omorganisationen innebär kommer att hota patientsäkerheten, säger hon.

Ett av de  nya områdena kommer att ha ett befolkningsunderlag på 80 000 invånare. Annelie Granquist är orolig för det ansvar det innebär för en ensam mas. Hon är också kritisk till att arbetsgivaren inte har gjort någon risk- och konsekvensanalys.

– Vi har inte fått något svar på hur det ska genomföras, eller vad det kommer att innebära för oss och för patienterna. Det är inte säkert att det behövs två masar i varje område, men arbetsgivaren måste visa oss vad som ska ingå i vårt uppdrag, säger hon.

Har inte hunnit med

Carina Tempel, en av dem som har utsetts till stadsområdesdirektör i den nya organisationen, bekräftar att arbetsgivaren inte har haft någon dialog med masarna. Anledningen, säger hon, är att det inte har hunnits med.

– Vi har beslutat hur organisationen ska se ut men har inte diskuterat detaljer ännu. Planen är att avdelningschefer, tillsammans med masarna, först ska definiera masarnas uppdrag. Uppdraget behöver kvalitetssäkras så att det blir mer lika i alla områden.

De tio masarna i Malmö oroar sig också för vad minskningen av stadsdelsområden innebär arbetsrättsligt. ”Måste någon sluta?”, frågar sig Annelie Granquist. Där får hon lugnande besked från stadsområdesdirektören.

Ingen arbetsbrist

– Vi vet att det inte kommer att råda arbetsbrist och vi har inte för avsikt att säga upp någon. Masfunktionen ska finnas i samtliga fem områden, däremot är det inte klart hur många masarna ska vara. Några av dem kommer att få andra uppdrag, säger Carina Tempel.

Vårdförbundets förtroendevalda i Malmö stad trycker på för att få arbetsgivaren att göra en risk- och konsekvensanalys. Förhandlingar pågår och kommer att fortsätta ett bra tag, säger Hassan Sosani som är förtroendevald.

– Vi vill få svar på vilka arbetsuppgifter masarna ska ha. Ska de ha samma uppgifter som i dag är det inte rimligt med bara en mas i varje stadsdelsområde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida