statistik

Antalet sjuksköterskor har minskat

Antalet sjuksköterskor har minskat
Av de 4 566 sjuksköterskor som fick sin legitimation förra året kom 3 900 från Sverige, 595 från EU/EES och 71 från länder utanför. Arkivbild: Mostphotos

I förhållande till befolkningen har antalet sjuksköterskor minskat med cirka en procent de senaste fyra åren. Även antalet barnmorskor och biomedicinska analytiker har minskat.

När Socialstyrelsen i dag presenterar sin statistik över legitimerad personal visar det sig att trots att fler sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker legitimerats för varje år så har de ändå blivit färre sett i förhållande till den befolkningsökning Sverige haft.

Däremot växer antalet apotekare, dietister, logopeder, fysioterapeuter och läkare betydligt i förhållande till befolkningen.

Även antalet legitimerade röntgensjuksköterskor har växt snabbt de senaste fyra åren, men det beror framför allt på att det är ett nytt legitimationsyrke.

Sjuksköterska

 • 2011 fanns det 138 943 legitimerade sjuksköterskor under 65 år.
 • 2015 hade de ökat till 140 158.
 • I realiteten innebär det en minskning med en procent räknat i antal per 100 000 invånare.

Barnmorska

 • 2011 fanns det 8 302 legitimerade barnmorskor under 65 år.
 • 2015 hade de ökat till 8 432.
 • I förhållande till befolkningen innebär det en minskning med cirka en procent.

Biomedicinsk analytiker

 • 2011 fanns det 10 192 legitimerade biomedicinska analytiker under 65 år.
 • 2015 hade de ökat till 10 384.
 • I förhållande till befolkningen är det en minskning med cirka en procent.

Röntgensjuksköterska

 • 2011 fanns det 1 385 legitimerade röntgensjuksköterskor.
 • 2015 hade de ökat till 2 147.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida