Arbetsförmedlingens statistik får kritik

God tillgång på grundutbildade sjuksköterskor eller inte? Svaret ser olika ut beroende på om man frågar Arbetsförmedlingen eller Vårdförbundet.

Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor i Västmanland kommer att vara god det närmaste året. Åtminstone enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt har Landstinget Västmanland svårt att hitta just grundutbildade sjuksköterskor. Åtminstone enligt Vårdförbundets lokala avdelning.

Förklaringen till dissonansen mellan de bägge världsbilderna är enligt Janí Stjernström, lokal ordförande för Vårdförbundet i Västmanland, att Arbetsförmedlingen missar en del variabler när de skriver sina prognoser.

– Visserligen får vi in många sjuksköterskor från utbildningarna, men löneläget i länet är sådant att de söker sig bort. Dessutom utannonseras inte alla jobb, utan en hel del rekryteras internt, så arbetsförmedlingen får inte in de annonserna, säger hon.

Arbetsförmedlingen å sin sida medger att mätmetoderna inte alltid ger hundraprocentiga resultat.

– Det kan vara så att vi inte får reda på alla tjänster som utannonseras, och därför får ett missvisande resultat. Å andra sidan tror jag sanningen i det här fallet ligger mitt emellan. Man ska alltid betrakta våra prognoser om arbetsmarknaden med viss försiktighet. Vi gör våra mätningar två gånger per år, och det hinner hända saker under tiden som gör att prognoser kan diffa från verkligheten, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det var tidigare i veckan som Arbetsförmedlingen släppte nya prognoser över tillgången på grundutbildade sjuksköterskor. Enligt dessa prognoser väntades tillgången, mätt som konkurrens om utannonserade tjänster, på grundutbildade sjuksköterskor vara liten i Södermanland och Östergötland.

I Västmanlands och Uppsalas län däremot väntas tillgången enligt prognosen vara god.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida