Arbetsvärdering gav rejält lönelyft

Arbetsvärdering gav rejält lönelyft
En ny översyn av arbetsvärderingen gav sjuksköterskorna i Härryda 900 kronor mer i månaden. Foto: Colourbox

Sjuksköterskorna i Härryda kommun får 900 kronor mer i månaden utöver den årliga löneöversynen. Det är resultatet av en förnyad arbetsvärdering.

– Vi har länge påtalat att den tidigare arbetsvärderingen av sjuksköterskor varit för låg och nu fick vi äntligen till en revidering, säger Vårdförbundets Eva Paxlind.

Vårdförbundet har i tre års tid begärt att kommunen ska se över den tidigare arbetsvärderingen och inför årets löneöversyn gjordes äntligen den avstämningen. I och med att sjuksköterskorna då hamnade i ett högre intervall fick de ett lönelyft på 900 kronor i månaden som kommer att betalas ut från september.

Eva Paxlind anser att det är viktigt att göra arbetsvärderingar för att få upp lönerna.

– På många ställen behöver man nog uppdatera den värdering som har gjorts tidigare och se till att lönerna verkligen ligger rätt i förhållande till andra.

Genom en arbetsvärdering bedömer man kraven i olika arbeten på till exempel en arbetsplats eller inom en kommun. Yrken vars krav bedöms vara lika ska betraktas som likvärdiga. Eventuella könsskillnader i lön för dem som har likvärdiga arbeten ska arbetsgivaren förklara på ett sakligt skäl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida