Årets palliativa omvårdnads-sjuksköterska utsedd

Årets palliativa omvårdnads-sjuksköterska utsedd
Årets palliativa omvårdnadssjuksköterska heter Ingeli Simmros.

Årets palliativa omvårdnadssjuksköterska heter Ingeli Simmros. Förutom äran får hon även ett stipendium på 9 500 kronor som hon kan använda för att förkovra sig eller för att utveckla vården på sin arbetsplats.

18 oktober 2011

Stipendiet delas ut av SFPO, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, i samarbete med ett läkemedelsföretag.

Till vardags arbetar Ingeli Simmros på den palliativa vårdenheten på Byle gård i Täby utanför Stockholm.

Motiveringen till stipendiet lyder:

Ingeli har arbetat intensivt för att förmedla den palliativa vårdens budskap i olika vårdformer. Hon har gjort ett stort utbildningsuppdrag till särskilda boenden och även på akutavdelningar. Genom sitt arbete har Ingeli stärkt undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinare att ta plats och arbeta aktivt med utvecklingen av den palliativa vården. Vidare är Ingeli en sjuksköterska som kan kombinera projektarbete med nära patientarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida