IT I VÅRDEN

Artificiell intelligens hjälper sjuksköterskor prioritera

Artificiell intelligens hjälper sjuksköterskor prioritera
I två år ska sjuksköterskorna vid larmcentralen i Uppsala prova på att med hjälp av artificiell intelligens förbättra bedömningarna. Foto: Hannes Ljunghall/Akademiska sjukhuset

Kan artificiell intelligens hjälpa sjuksköterskorna vid sjukvårdens larmcentraler att avgöra om en ambulans ska skickas eller inte? Det ska nu undersökas i Uppsala.

I två år ska ett nytt slags självtänkande datorprogram prövas i syfte att  hjälpa sjuksköterskorna vid Sjukvårdens larmcentral i Uppsala att bedöma vilken vård den som ringer kan behöva.

Det är det första projektet i världen i sitt slag, uppger Radio P4 Uppland.

När det ringer ska sjuksköterskan direkt föra in uppgifter i programmet om vad som hänt, om personens tillstånd, eventuella sjukdomar och sjukdomshistoria.

De uppgifterna jämför datorn sedan med tidigare insamlad data om liknande situationer och räknar ut vilka insatser det är troligt att personen behöver.

I takt med att allt mer samlas in blir programmet allt duktigare på att dra egna slutsatser.

Programmet fattar inga egna beslut, det gör sjuksköterskan. Det blir däremot ett komplement till det beslutsstöd som används vid larmcentralen redan i dag.

Fakta Sjukvårdens larmcentral

  • I maj 2015 startades Sjukvårdens larmcentral som är den första i Sverige som drivs av landstingen själva.
  • Larmcentralerna i Uppsala, Västmanland och Sörmland arbetar tillsammans som en enhet.
  • Enheten har ansvaret för dirigeringen av alla ambulanser i de tre länen och betjänar ca 930 000 invånare.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida