Akademisk specialisttjänstgöring

AST-utbildad känner sig lurad av arbetsgivaren

När Jenny fick veta  att hon skulle få full lön under specialistutbildningen till anestesisjuksköterska blev hon glad. Desto besviknare blev hon när det blev klart att hon efter examen tvingas arbeta på ett helt annat sjukhus.

– Hade jag fått veta det från början vet jag inte om jag skulle ha tackat ja till utbildningen, säger Jenny som efter åtta år som sjuksköterska förra året valde att flytta för att få jobba på ett större sjukhus.

Redan efter ett par månaders tjänstgöring på det nya sjukhuset blev hon erbjuden en utbildningsanställning. Allt i enlighet med det avtal om AST-utbildning som Vårdförbundet tecknat med Region Örebro län.

AST, akademisk specialisttjänstgöring, är Vårdförbundets modell för en betald och kollektivavtalad specialistutbildning, vilket också inkluderar en utbildningsanställning.

Jenny var medveten om att hon eventuellt skulle behöva göra delar av den verksamhetsförlagda utbildningen på något av regionens länsdelssjukhus. Hon säger sig också vara mycket nöjd med den praktik hon fått.

Vad hon däremot inte visste var att hon efter examen i sommar kommer att bli placerad på samma sjukhus.

– Under intervjun till utbildningstjänsten fick jag veta att jag året efter utbildningen skulle få arbeta på lite olika kliniker på universitetssjukhuset i Örebro. Ingenting sades om att jag skulle kunna bli placerad på en annan ort, säger Jenny.

Skrivit på avtal

I den skriftliga överenskommelse som Jenny skrivit på står det att hon efter godkänd utbildning får en anställning som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Men där står också att det är arbetsgivaren som avgör var hon ska arbeta, det vill säga någonstans i regionen.

Eftersom Jenny under intervjun inte hörde någonting om att arbeta utanför Örebro förutsatte hon dock att det var där hon skulle bli placerad.

Känner sig lurad

– Jag känner mig lurad och ledsen. Nu kommer jag att tvingas pendla till sjukhuset varje dag. Detta trots att arbetsgivaren måste ha vetat att jag flyttade till Örebro för att få jobba på universitetssjukhuset. Det står ju klar och tydligt i det cv som jag lämnat till dem, säger Jenny.. 

Nu vill hon varna andra för att inte ta allt som sägs muntligt mellan arbetsgivaren och medarbetaren som en sanning.

Vårdfokus har inte lyckats nå den person som höll i intervjun med Jenny. Verksamhetschefen på anestesi- och intensivvårdskliniken, Kristina Gerdevåg, var själv inte med men säger att man från ledningens sida bara kan konstatera att ord står mot ord.

– Vi har för Jenny beklagat att det har blivit så här. Hon har självklart uppfattat det som hon själv säger. Men i det avtal som hon sedan fick av mig och som hon skrivit under står det att hon kan bli placerad i hela länet, säger Kristina Gerdevåg.

Vårdförbundet har försökt hjälpa

Marcus Folkö Müntzing är förtroendevald inom Vårdförbundet. Han har utan resultat försökt att hjälpa Jenny. Han tycker att arbetsgivaren borde ha agerat annorlunda med tanke på svårigheterna att rekrytera och behålla specialistutbildade sjuksköterskor.

Kan man som arbetsgivare inte vara hygglig och låta Jenny få vara kvar i Örebro, med tanke på hur hon har uppfattat överenskommelsen?

– Nej, i det här läget kan vi inte det. Vi har behov av att ha personer i hela länet, säger Kristina Gerdevåg.

Tidsbegränsad placering

Det som Jenny har fått löfte om är att hennes placering på sjukhuset i Lindesberg kommer att bli tidsbegränsad till åtta månader. Därefter kan hon söka en placering som anestesisjuksköterska i Örebro.

Om Jenny vill kan hon efter utbildningen börja jobba i något annat landsting. Det är en av fördelarna med AST-avtalet.

– Men det är inte ett alternativ för mig. Jag har nyligen flyttat för att få arbeta i Örebro. Skulle jag säga nej till arbetsgivarens placering är jag rädd för att inte få något jobb alls i regionen, säger hon.

Fotnot: Jenny heter egentligen något annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida