avhandling

Att lyssna och förstå är viktigast vid egenvårdsrådgivning

Att lyssna och förstå är viktigast vid egenvårdsrådgivning
Silje Gustafssons avhandling visar också att det oftast är kvinnor som ringer för att få sjukvårdsrådgivning, antingen för sig själv eller för sin make, barn eller föräldrar.

Först när patienten är säker på att sjuksköterskan har lyssnat och förstått situationen kan de lita på att bedömningen och råden är rätt för dem. Det säger sjuksköterskan Silje Gustafsson som nyligen disputerat på en avhandling om egenvårdsrådgivning.

17 november 2016

Trygghet är den faktor som inverkar mest på hur nöjd en patient känner sig efter ett rådgivande samtal med en sjuksköterska.

– Eftersom det kan vara svårt att beskriva sina symtom över telefon kan det uppstå en rädsla för att sjuksköterskan inte har förstått. Först när sjuksköterskan visar att hon har förstått deras situation kan de lita på att råden och bedömningen är rätt för dem, säger Silje Gustafsson, som nyligen disputerat i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Genom frågeformulär och intervjuer har hon tagit reda på hur människor går tillväga när de är lindrigt sjuka samt vad de tycker är stöd och hinder när det gäller egenvård.

– Jag hoppas att min forskning ska bidra till ett större fokus på att skapa trygghet hos patienterna som får egenvårdsrådgivning. I min sista studie finns konkreta fynd som skulle kunna vara en hjälp för sjuksköterskor som jobbar kliniskt, som till exempel att bygga ett partnerskap med patienten och att alltid invitera patienten att återkomma vid osäkerhet eller oro, säger Silje Gustafsson, som själv är distriktssköterska.

Här kan du läsa hela avhandlingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida