Ergonomi

Att se sig själv lär sjuksköterskan undvika skadliga rörelser

Att se sig själv lär sjuksköterskan undvika skadliga rörelser
Sofia Backåberg är fysioterapeut och lärare på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hon undervisar i ergonomi och förflyttningskunskap.

Sjuksköterskestudenter som fick träffa en fysioterapeut och se hur de rörde sig på video blev mer motiverade att förändra sina rörelser för att undvika fysiska besvär.

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskestudenter ofta har mer besvär eller symtom från muskler och leder jämfört med andra jämnåriga. Men de har inte lika mycket besvär som legitimerade sjuksköterskor.

För att försöka förebygga framtida besvär hos en grupp sjuksköterskestudenter har fysioterapeuten Sofia Backåberg skrivit en avhandling om hur man genom att filma, analysera och reflektera över studenterna rörelser kan göra dem mer medvetna om hur de rör sig.

Modellen heter Vilma

Modellen har hon döpt till Vilma, Video-supported interactive learning model for movement awareness.

Sexton sjuksköterskestudenter från termin fyra och sex, varav elva fullföljde hela programmet, fick träffa en fysioterapeut för att själva kunna reflektera, analysera och sätta egna ord på sina rörelser.

Därefter fick de resa sig upp från en stol och sedan gå, gå upp och ner för en låg pall samt lyfta en låda från en stol till ett bord.

Varje rörelse spelades in på video som studenten tillsammans med fysioterapeuten fick titta på direkt efter att rörelsen hade utförts. Därefter fick studenten se en förinspelad film på hur samma rörelse kan utföras. Studenten fick reflektera, analysera och spela in rörelsen igen till dess att hen upplevde sig ha fattat grundprinciperna för rörelsen. Studenten fick också ta med sig filmer för att kunna träna hemma.

Studenterna deltog i tre videosessioner under fyra månader. De intervjuades individuellt i samband med den andra och tredje sessionen samt ett och ett halvt år efter den första sessionen.

Blev motiverade att ändra sina rörelser

– Studenterna blev engagerade på ett personligt och känslomässigt plan genom att se sig själva. Den ökade medvetenheten och förståelsen för sina rörelser gjorde dem mer motiverade att förändra dem, säger Sofia Backåberg som hoppas at hennes modell för utvecklande av skonsamma rörelser kan bli en del av ergonomiutbildningen för sjuksköterskestudenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida