Utredda fall

Barn med självmordstankar fick vänta åtta månader på hjälp

Ett barn i lågstadieåldern med konkreta självmordsplaner stod i kö i åtta månader till bup utan att få någon behandling. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen, menar Ivo och riktar kritik mot mottagningen.

26 augusti 2020

Barnet hade under en längre tid känt sig utsatt i skolan, var nedstämt och hade tankar på att skada sig själv. Det framkom också konkreta tankar på självmord. När familjen tog kontakt med primärvården fick de träffa en psykolog som bedömde att barnet hade en medelsvår depression med förhöjd risk att skada sig själv.

Remiss skickades till barn- och ungdomspsykiatrin, bup, där väntetiden för behandling uppskattades till sex månader. Under tiden fick föräldrarna gå på en informationsträff om depression och ångest hos barn.

Situationen förvärrades

Månaderna gick utan att barnet fick någon tid till bup. Mamman kontaktade mottagningen vid flera tillfällen och berättade att barnets tillstånd försämrats. Barnet grät och ville inte gå till skolan, hade tankar på att skada sig själv och konkreta självmordsplaner.

När det hade gått åtta månader utan att barnet fått någon kallelse ringde mamman till bup igen. Det hade då förekommit flera självmordshot och skolan var orolig över barnets mående. Sjuksköterskan på bup som mamman fick prata med bedömde att ärendet behövde tas upp på behandlingskonferens och meddelade sin enhetschef.

Nya rutiner

Med anledning av den långa väntetiden skickade mamman in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gått igenom fallet. Myndigheten anser att barnet inte fått den goda vård och behandling som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver. Hanteringen bryter även mot patientsäkerhetslagens föreskrift om en god och säker vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

I sitt beslut riktar Ivo kritik mot bup och menar att barnet borde ha prioriterats med tanke på de allvarliga symtomen. När det inte skedde förlängdes också vårdförloppet.

Mottagningen skriver i sitt svar till Ivo att de beklagar det som hänt och håller med om att barnet skulle ha prioriterats. De har nu ändrat sina rutiner för hantering av väntetider och prioriteringar för att undvika att liknande situationer ska uppstå.

I nästa nummer av Vårdfokus, som kommer ut i början av september, kan du läsa mer om de långa väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida