Skakvåld

Barnsjuksköterska fortsätter orosanmäla

Barnsjuksköterska fortsätter orosanmäla
Björn Tingberg, barnsjuksköterska i barnskyddsteamet på Karolinska universitetssjukhuset, samt på kunskapscentrumet Barnfrid, vid Linköpings universitet.

De vetenskapliga bevisen bakom skakvåld bedömdes idag som otillräckliga. "Det har varit ett vakuum i flera år i väntan på studien, nu får sjukvården förhålla sig till nästa steg", säger barnsjuksköterskan Björn Tingberg.

26 oktober 2016

Han arbetar i barnskyddsteamet på Karolinska universitetssjukhuset och på Barnfrids kunskapscentrum vid Linköpings universitet.

Björn Tingberg tycker det är skönt att SBU:s granskning äntligen presenterats. Efter Högsta domstolens beslut att fria en pappa 2014 som tidigare dömts för skakvåld av sitt spädbarn och i väntan på utredningen har det varit ett vakuum.

Inte klargörande för vården

– Men studien har ju inte klargjort så mycket för oss som arbetar i vården. Det finns inte tillräckligt med evidens för skakvåld, ändå måste vi ju reagera och anmäla om vi misstänker något så allvarligt, säger han.

Han tycker det är synd att SBU begränsat genomgången till studier där någon erkänt skakvåld eller att det är bevittnat.

– Då blir materialet så litet. Som alltid vad gäller våld och övergrepp mot barn, så saknas det för det mesta vittnen.

Mycket kunskap i andra länder

En annan invändning är att studien inte är förgranskad av en internationell panel.

– Det finns mycket kunskap inom området i andra länder.

Tidigare ansågs skakvåld mot spädbarn bevisat om barnet hade tre typiska skador. Den så kallade ”triaden” består av: blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna samt hjärnpåverkan.

Men i debatten har det ifrågasatts och andra orsaker, som vaginal förlossning, vissa sjukdomar och fall lyftes fram som möjliga alternativ, vilket även SBU sett i studierna, men inte granskat.

– Rapporten säger att evidensen inte håller medicinskt, och senare juridiskt, för att triaden alltid skulle bero på skakvåld. Men i sjukvården måste vi ju ändå förhålla oss till vad som kan ha orsakat så allvarliga skador på ett spädbarn.

Måste fortfarande anmäla

Nu återstår att se vad SBU-rapporten får för konsekvenser i sjukvården och rättsligt, fortsätter han.

Hans uppfattning är att barnsjukvården blivit bättre på att göra orosanmälningar till socialtjänsten.

– Det kan kännas svårt och till och med traumatiskt att anmäla. Men det måste vi fortsätta göra om vi misstänker att spädbarn utsatts för skakvåld, liksom för våld och övergrepp vad gäller alla barn. Det förändrar inte den här studien, säger han.

Svår roll för sjuksköterskan

Hela situationen med ett utsatt barn är svår även för sjuksköterskan, som ena stunden ska bemöta föräldrarna på ett stöttande sätt, och nästa stund kan behöva ringa socialtjänsten bakom deras rygg.

– Föräldrarna kan känna sig lurade. Men vårt sätt gentemot dem ska inte förändras av anmälan. Vi ska inte avgöra vem som är förövaren, utan vi ska vårda. Jag fortsätter tänka att här står en pappa jag ska vara trevlig mot och stötta i hans oro eller sorg. Det är lättare att hålla reda på sitt uppdrag om man tänker så.

När vårdpersonalen gjort en anmälan att de misstänker att ett spädbarn skakats kommer socialtjänsten och polisen omedelbart.

– För oss känns det som om räddningen för barnet inte är längre bort än ett telefonsamtal. Men nu får vi se vad juridiken gör efter den här rapporten, hur åklagarna tycker möjligheterna blir att driva fallen med misstänkt skakvåld rättsligt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida