sömn

Bättre hälsa när familj samlas på sjukhuset

Bättre hälsa när familj samlas på sjukhuset
Barnsjuksköterskan Charlotte Angelhoffs avhandling visar att föräldrar sover bättre och blir på bättre humör när familjen får vara tillsammans i sjukvården. Foto: Ulrik Lindgren

Möjlighet till övernattning på sjukhus och att få samlas som familj när barnet blir sjukt gör att föräldrar sover bättre, blir på bättre humör och känner större trygghet. Det visar barnsjuksköterskan Charlotte Angelhoffs avhandling.

Avhandlingen innehåller fyra studier som handlar om föräldrars sömn, sinnesstämning, stress och förmåga att hantera situationen när deras barn behöver medicinsk vård.

Föräldrar som övernattat med sitt barn på sex olika barn- och ungdomsavdelningar har fyllt i frågeformulär och lämnat salivprover för analys av stresshormonet kortisol. Dessutom har föräldrar till för tidigt födda barn på tre olika neonatalavdelningar och föräldrar till barn som är anslutna till hemsjukvård på två barn- och ungdomsmottagningar intervjuats om sina uppfattningar kring sömn.

Bättre sömn trots störningar

Resultaten visar att föräldrar som övernattat med sitt barn på en barn- och ungdomsavdelning upplevde att sömnkvaliteten var tillfredsställande, detta trots att de vaknade flera gånger under natten och kände sig mer lågmälda än hemma.

Föräldrar som var ensamma med sitt barn på sjukhuset ansåg att sömnen påverkades negativt av att inte familjen var samlad, de kände sig isolerade.

Lägre nivåer av stresshormon

Samtidigt visar avhandlingen att föräldrarna hade lägre kortisolnivåer vid övernattning på sjukhus jämfört med om de hade sovit hemma, samt om de förväntade sig att få vara tillsammans med sin familj under dagen. Kortisolnivåerna var även lägre hos de föräldrar som stannade mer än en natt.

– Det tyder på att föräldrarna kände en trygghet och kunde slappna av när de var tillsammans med sitt barn på sjukhuset. Föräldrar till barn på neonatalavdelning och föräldrar som vårdade sitt barn i hemmet beskrev hur de uppskattade möjligheten att få vara tillsammans med sitt barn och hur detta underlättade deras sömn och minskade känslor av stress, säger Charlotte Angelhoff.

Viktigt att fånga upp sömnproblem

Men det handlar inte bara om ökad trygghet. Charlotte Angelhoff fann ett samband som indikerar att ju bättre föräldrarnas sömn var desto bättre var deras sinnesstämning och förmåga att kunna hantera den stressade och jobbiga situationen.

– Sjuksköterskan som möter familjen på barnavårdscentralen, i skolhälsovården eller inom sjukvården har en viktig funktion i att identifiera föräldrar med sömnproblem då detta indirekt också påverkar barnens utveckling och hälsa. Genom att fråga föräldrarna om deras sömnvanor och ge råd om hur en god sömnkvalitet kan uppnås förebyggs ohälsa hos föräldrarna och därmed även barnen, säger Charlotte Angelhoff.

Fredagen den 21 april försvarar hon sin avhandling What about the parents? Sleep quality, mood, saliva cortsol response and sense of coherence in parents with a child admitted to pediatric care vid Linköpings Universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida