Bekräfta med ett leende

5 juni 2012

Att känna sig sedd och uppmärksammad av vårdpersonalen är en förutsättning för att patienten ska känna sig värdefull. För det krävs både att miljön är tydlig för patienten, och att planlösning och inredning underlättar för personalen att se patienten. Ett leende eller en blick kan räcka som en första bekräftelse, konstaterar sjuksköterskan Brita Nordblad i sin masteruppsats: Finns en läkande vårdatmosfär? En kvalitativ studie om betydelsen av vårdmiljö och bemötande för patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida