Läkemedel

Blodtryckshöjande infusioner på väg att återkallas

Infusionslösningar innehållande hydroxietylstärkelse används fortfarande till patienter som riskerar att skadas av dem. Det konstaterar EU:s läkemedelsmyndigheter som därför tillfälligt vill förbjuda dem.

30 januari 2018

I Sverige finns fyra infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse, HES: Tetraspan, Venofundin, Volulyte och Voluven. De ges direkt i blodbanan till patienter som har förlorat blod i samband med en skada eller operation.

Vissa patienter, exempelvis svårt sjuka och patienter med sepsis, riskerar dock att få njurskador och kan till och med dö av läkemedlet. Sedan 2013 är det därför kontraindicerat att ge HES till dessa grupper.

Men erfarenhet från klinisk praxis visar att det kan vara svårt att särskilja patienter som kan behandlas med HES infusionslösning från patienter som inte ska behandlas med den. Dessutom kan en försämring av tillståndet eller en sepsis drabba patienter under pågående läkemedelsbehandling.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA:s, säkerhetskommitté har rekommenderat att marknadsföringstillståndet för infusionsvätskor med HES tillfälligt ska återkallas.

Läkemedelsverket och EU:s övriga läkemedelsmyndigheter har ställt sig bakom rekommendationen. Därmed går frågan vidare till Europeiska kommissionen som slutgiltigt beslutar om ett eventuellt tillbakadragande av produkterna.

En eventuell återkallelse gäller inte för användning i kliniska prövningar, där urvalet av patienter är noga kontrollerat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida