Brett och ansvarsfullt uppdrag för masar

Otydlig roll i små kommuner när medicinskt ansvarig sjuksköterska också är verksamhetschef.

Masarnas uppdrag och ansvar är brett. Uppdraget innefattar proaktivt kvalitetsarbete, reaktiv kvalitetsuppföljning och tillsyn, konstaterar Socialstyrelsen som nu har kartlagt de medicinskt ansvariga sjuksköterskornas funktioner.

Ansvarig och drivande

De allra flesta av de intervjuade masarna ser sig som ansvariga och drivande när det gäller tillsyn av rutiner och direktiv inom kommunens vårdinsatser samt kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården. Att utveckla rutiner för läkemedelshantering och delegering tar de också oftast ansvar för, liksom när det gäller beslut om anmälan enligt lex Maria.

Naturlig gränsdragning

För det mesta finns det också, enligt intervjuerna, en naturlig gränsdragning mellan verksamhetschef och mas, vilket är det naturliga eftersom masens uppdrag är att se och lyfta missförhållanden. Men så är det inte alltid. Framför allt i mindre kommuner är det inte ovanligt att mas och verksamhetschef är samma person, vilket en del av masarna anser vara olämpligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida