lex Maria-anmälan

Brist på sjuksköterskor ledde till farligt långa cancerköer

Tio patienter med kolorektalcancer fick i höstas vänta så länge på operation vid Skånes universitetssjukhus att deras tillstånd troligen förvärrades. Hos fyra av dem hann sannolikt tumörerna sprida sig.

Det konstaterar sjukhusets chefläkare Marie Ekberg i en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– I något av fallen har det blivit för sent att operera. Vi ser mycket allvarligt på detta, säger hon till nyhetsbyrån Siren.

Som längst fördröjdes operationerna upp till 13 veckor, vilket främst berodde på att det saknades tillräckligt med specialistsjuksköterskor.

På Region Skånes webb förklarar Marie Ekberg att man inte med säkerhet kan säga att de fördröjda operationerna orsakat en spridning av tumörerna. Eller att de bidragit till att tumörerna växt och blivit svåropererade på de övriga sex patienterna, men att det inte kan uteslutas.

– Vi vill att detta utreds ordentligt och därför anmäler vi det, säger hon.

Enligt Marie Ekberg tog man hjälp av andra sjukhus när det var möjligt. Trots det var det inte möjligt att lösa kösituationen i rimlig tid.

Enligt anmälan är väntetiderna för patienter med kolorektalcancer i dag tre-fyra veckor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida