Jönköping

Stafettläkare skapar kaos på psykiatrisk avdelning

Stafettläkare skapar kaos på psykiatrisk avdelning
Vården på Ryhovs psykiatriska intensivvårdsavdelning har havererat på grund av bristen på läkare, anser skyddsombuden. Arkivbild: TT

De senaste två åren har det helt saknats fast anställda läkare på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det ständiga bytet av stafettläkare har lett till att vården havererat.

Det skriver de lokala skyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam så kallad 6:6a-anmälan till ledningen. En kopia är skickad till Arbetsmiljöverket.

Nya läkare varje vecka

Sedan den sist fast anställda läkaren avslutade sitt arbete på Ryhovs psykiatriska intensivvårdsavdelningen, piva, för två år sedan har stafettläkarna avlöst varandra. Som längst har de stannat på avdelningen i tre veckor åt gången.

Sedan april har situationen förvärrats. Nya läkare dyker upp varje vecka och vissa dagar har flera olika läkare ansvaret för olika patienter.

Uppgjorda planer för patienterna bryts ideligen och det finns ingen kontinuitet i medicineringen. Ena veckan får patienten en typ av medicin, nästa vecka byts det ut mot en annan sort eftersom de tillfälliga läkarna har olika erfarenhet av preparaten. De tänker också olika vad gäller behandling, vilket enligt skyddsombuden går ut över patienternas säkerhet.

Enligt skyddsombuden har det lett till att personalen börjat tappa motivationen att över huvud taget komma till avdelningen. Eftersom stafettläkarna inte känner till vilken kompetens personalen har upplever de att deras kunskap inte värderas. De känner sig otrygga och otillräckliga.

”Varför vill de inte stanna?”

Skyddsombuden avslutar sin anmälan till ledningen med att fråga vad psykiatriska kliniken i Jönköping har för kultur som gör att ingen läkare vill stanna på piva: ”De uppger till personalen att de trivs med arbetet, patientklientelet samt personal. Plötsligt får/vill (?) de inte komma tillbaka. Varför?”

Senast den 19 juni vill de ha svar på vad arbetsgivaren tänker göra åt den försämrade arbetsmiljön och patientsäkerheten. Blir de inte nöjda med svaret kan de begära att Arbetsmiljöverket griper in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida