Forskning

Bvc förbättrade både hälsa och livschanser

Bvc förbättrade både hälsa och livschanser
Mätning och vägning, samt råd om amning och kost, var viktiga delar av det första BVC-försöket på 30-talet. Bild: Colourbox

Minskad spädbarnsdödlighet, bättre läs- och skrivkunnighet och ökad livslängd. Det blev resultatet av det första försöket med gratis spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Mest gynnades utsatta barn.Det här visar att tidig och förebyggande vård bidrar till långvariga förbättringar i människors liv, säger forskarna bakom studien.

Nu har en långtidsuppföljning gjorts av Sveriges första avgiftsfria spädbarnsvård, som infördes under två år på 1930-talet som försök. Individer har följts upp till 75 års ålder.

Försöket på 30-talet blev startskottet för dagens barnavårdscentraler dit alla föräldrar utan kostnad kan vända sig för hälsoundersökningar samt råd och stöd om barnens utveckling.

Forskningen presenterades idag i en ny SNS-rapport. Studien visar att risken för spädbarnsdödlighet minskade med 24 procent med gratis spädbarnsvård. Barnens hälsa förbättrades på både kort och lång sikt och livslängden ökade.

Kan utjämna skillnader

– De som gynnades mest av vården var barn till ensamstående mödrar och barn i familjer som tidigare i livet förlorat ett spädbarn. Deras risk att dö före 75 års ålder sjönk med hela 30 procent, säger Martin Karlsson, nationalekonom.

Medellivslängden har ökat i Sverige sedan mitten av 1800-talet.

– Trots att vi lever allt längre finns det stora skillnader i både hälsa och utbildning mellan socioekonomiska grupper. Våra resultat visar att information och vård av den typen som ges vid dagens bvc kan bidra till att utjämna skillnader i livschanser, säger Therese Nilsson, också nationalekonom och den andra författaren till rapporten.

Bakgrunden till försöksverksamheten var att spädbarnsdödligheten föll under tidiga 1900-talet, men sedan stagnerade på 1920-1930-talen, samtidigt som mödradödligheten ökade. Det ledde till en intensiv debatt i Sverige om förutsättningarna för mödrar och nyfödda.

Information och hembesök

Som försök startades den avgiftsfria spädbarnsvården i sju provinsialläkardistrikt. Fokus var på förebyggande vård, som hälsoundersökningar, information till föräldrar och hembesök.

Sammanlagt omfattar forskarnas datamaterial 24 710 födslar. De har studerat grunddata från kyrkoarkiv och information om individerna från olika tillfällen i livet, som skolbetyg, deras sysselsättning, vilken sektor de arbetat i, deras inkomst, ålderspension och dödsfall.

Risken att dö före 75 års ålder minskade med 7 procent för de som fick gratis spädbarnsvård, jämfört med de som inte fick det. Hälsoeffekten var mycket större för barn födda utom äktenskap som levde med ensamstående kvinnor.

Mindre hjärt- och kärlsjukdom

Minskningen av risken att dö tidigt berodde till stor del av förändringar vad gäller hjärt- kärlsjukdomar för män och tarmcancer för kvinnor. Forskarna kopplar det till försöksverksamheten. Exempelvis visar forskning att amning, rent vatten, fiberrik kost med färsk frukt och grönsaker bidrar till att minska risken för infektioner och inflammation i mage och tarm.

Vad gäller skolresultaten fann forskarna att barn vid 10 års ålder som haft tillgång till spädbarnsvård hade bättre läs och skrivförmåga, än barn i kontrollgruppen. Fler flickor från försöksdistrikten tog examen från realskolan.

När forskarna undersökte vad som hände på arbetsmarknaden upptäckte de att i medelåldern var inkomsterna 7 procent högre för de individer som omfattades av vården. Det beror helt på kvinnorna, vars löner var 20 procent högre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida