Alternativmedicin

Cancervården informerar om alternativmedicin

Cancervården informerar om alternativmedicin
Komplementär och alternativ medicin som exempelvis akupunktur kan inte bota cancer, men öka välbefinnandet hos den som är sjuk, konstaterar Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Arkivbild: Mostphotos

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har tagit fram en broschyr som ska hjälpa cancerpatienter och närstående att lättare ta ställning till olika komplementära och alternativmedicinska metoder som finns på marknaden.

Hur ska informationen kring olika alternativa metoder värderas? Vad vet man med säkerhet fungerar? Vilka metoder bör man helst undvika under pågående cancerbehandling? Och hur vet man att den som erbjuder komplementära eller altenativmedicinska metoder har den kunskap som behövs för just cancerpatienter?

Det är några av de frågor som ges svar på i broschyren, som ges ut i syfte att underlätta för patienter med cancer och deras närstående att fatta välgrundade beslut utifrån de kunskaper som finns om olika alternativmedicinska metoder.

I broschyren finns också en lista på webbplatser som bedöms kunna ge den mest pålitliga informationen kring komplementär och alternativ medicin.

Inget som botar

Även om kunskaperna och de vetenskapliga bevisen ibland är få eller otillräckliga kring många av de metoder som finns slås en sak fast med bestämdhet redan i inledningen av broschyren: Det finns inga alternativ till den så kallade skolmedicinen som botar cancer. Cytostatika, strålbehandling, hormonell behandling och målinriktade terapier är de enda kända behandlingsmetoderna som effektivt dödar cancerceller.

Däremot kan alternativa metoder fungera för dem som känner att de vill göra något mer för sin hälsa och sitt välbefinnande, utöver vad som erbjuds inom cancervården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida