Chefer vill veta vem som ansvarar för att specialistsjuksköterskor utbildas

Chefer vill veta vem som ansvarar för att specialistsjuksköterskor utbildas
I ett brev till regeringen undrar cheferna vem som egentligen tar ansvar för att det utbildas tillräckligt med specialistsjuksköterskor i Sverige. Arkivbild: Colourbox

Vem ansvarar för att specialistutbildningen av sjuksköterskor genomförs i Sverige? Den frågan ställer cheferna för operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i ett brev till social- och utbildningsdepartementet.

Sedan 2011 har Hälsohögskolan i Jönköping ett uppehåll i sin utbildning av specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Uppehållet gör det svårt för operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov att klara bemanningen.

– Vi har svårt att hitta bra medarbetare, specialistsjuksköterskor rent generellt men framför allt intensivvårds- och operationssjuksköterskor, säger Martin Holmer som är verksamhetschef för OP/IVA-kliniken.

Ett nationellt problem

I ett brev till regeringen undrar han och Ulla Nyrén Nolberger, föreståndare för op/iva-kliniken, vem som har det formella ansvaret för att specialistutbildningarna genomförs.

– Det här är ett nationellt problem som vida överstiger bekymren i Jönköping. Vi vill att det ska klargöras vem som har ansvaret och i väntan på svaret får vi jobba vidare med vår dialog med Hälsohögskolan, säger Martin Holmer.

En nödlösning

Efter att högskolan lagt utbildningen på is har kliniken ett samarbete med Karlstads universitet och Högskolan i Borås. Men det är en nödlösning, tycker Martin Holmer och Ulla Nyrén Nolberger.

– Vi hankar oss fram nu, det är ju en distansutbildning och då är studenterna mindre benägna att flytta hit, säger Martin Holmer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida