Ny vårdorganisation

De växlar jobb mellan sjukhus och kommun

De växlar jobb mellan sjukhus och kommun
Aisha Johansson Molin och Ewelina Elwing Kjellström byter arbetsplats med varandra varje halvår. Båda lockas av variation och utveckling. Foto: Bild och Media/Skaraborgs sjukhus

Nu har det första halvåret gått. Det är dags för sjuksköterskorna Aisha Johansson Molin och Ewelina Elwing Kjellström att byta arbetsplats mellan Skaraborgs sjukhus och Skövde kommun.

19 oktober 2018

Efter ett första halvår på den hematologiska vårdavdelningen på Skaraborgs sjukhus, har Aisha Johansson Molin just börjat arbeta inom Skövde kommun, på korttidsboendet vid Ekedal. Kollegan gör det omvända bytet.

De är först i landet att ha tjänster som växlar mellan arbete på sjukhus och kommunal vård.

– Ja, Sveriges kommuner och landsting, SKL, känner inte till några andra landsändar med likadant arbetssätt. Vi tror att det är ett vinnande koncept, som kan utveckla vårdprocessen, och locka sjuksköterskor genom variation i arbetet, säger Inger Levin, HR-strateg på Skaraborgs sjukhus, som varit med och skapat de två tjänsterna.

Behöver utveckling

Aisha Johansson Molin, som just bytt arbetsplats tycker att den nya känns lugnare.

– Jag kan arbeta utifrån den plan jag har, utan att det hela tiden är någon som rycker i mig. Men än så länge är det lite krångel med datasystemet och dokumentationen som görs på ett helt annat sätt, säger Aisha Johansson Molin.

Hon har trivts bra på hematologen under sitt halvår, så det är ändå med saknad hon lämnar avdelningen.

– Jag kom in i arbetsgruppen jättebra och trivdes verkligen med patientklientelet. Men jag vet att det här är bra för mig, med förändring och utveckling. Jag behöver det för att trivas på lång sikt. Och om ett halvår är jag ju tillbaka på hematologen.

Hon har erfarenhet sedan tidigare både av att arbeta i kommunens vård och på sjukhuset. Hon började sin bana som sjuksköterska med ett första halvår inom Skövde kommun för fyra år sedan.

– Jag gjorde då ett strategiskt val. Eftersom det brukar vara sådant kaos på sjukhusen under sommaren, valde jag kommunen istället. Men ganska snart bytte jag till ortopeden på sjukhuset. Jag var rädd att tappa kompetens genom att inte arbeta inom akutsjukvård.

Tre år på ortopeden

Efter tre år på ortopeden behövde hon nya utvecklingsmöjligheter, men kunde inte bestämma om det skulle bli i landstinget eller i kommunen.

– Därför blev den här kombinationstjänsten perfekt för mig. Jag har lärt mig mycket redan, speciellt om medicinska sjukdomar, om att tyda labprover och att vårda palliativt. Min nya kunskap tar jag med mig i arbetet här på korttidsboendet.

Hon tycker redan att hon har stor nytta av sin erfarenhet. Det är vanligt att både patienter från hematologen och ortopeden kommer till korttidsboendet.

– Jag hoppas att vi kan ge vård med en känsla av kontinuitet när vi är insatta i båda vårdformerna och att vi kan utveckla vården. Det krävs verkligen bra kommunikation över vårdgränserna, för i kommunen kan vi inte läsa journaler från landstinget, säger hon.

Fortsätter i vårdkedjan

Vårdgivarna tror också att de två sjuksköterskorna kommer att utveckla vården på båda håll

– Bakgrunden till tjänsterna är den kommande omställningen där mer vård ska skötas av kommunerna och i primärvården. Vi behöver arbeta mer över gränserna. Det är samma patientgrupp som fortsätter i vårdkedjan, från oss till kommunens korttidsboende, säger Inger Levin.

De rapporterar om projektet till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Men helt smärtfritt är det inte att anställa genom två huvudmän. För att förenkla har en av sjuksköterskorna sin anställning i landstinget och den andra i kommunen.

– Vi har två olika administrationssystem för personal, och det är viktigt att inget missas vad gäller exempelvis semester och pensionsinbetalningar. Därför börjar vi med de här två sjuksköterskornas kombinationstjänster, men vi tror verkligen på idén, för att behålla sjuksköterskor, kunna rekrytera och även utveckla vården.

Ytterligare en del som gjort tjänsten attraktiv för Aisha Johansson Molin är att hon fick höjd lön. 

Avancerad vård

Sjuksköterskan Ewelina Elwing Kjellström har just bytt till hematologen från korttidsboendet.

– Jag gillar möjligheten att testa nya arbetsuppgifter. Korttidsboendet är en fin arbetsplats. Flera patienter där är multisjuka äldre som kräver mycket sjukvård och man använder en hel del medicintekniska apparater, säger hon till Västra Götalands regionens websida.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida