sommaren 2016

Den här veckan slutar iva-sjuksköterskorna i Kristianstad

Den här veckan slutar iva-sjuksköterskorna i Kristianstad
Genom att ändra bemanningsmixen mellan sjuksköterskor och undersköterskor på iva i Kristianstad kommer man att behöva nyanställa färre sjuksköterskor än de 18 som nu slutar. Arkivbild: Mostphotos

På onsdag är det sista arbetsdagen för 18 sjuksköterskor som sagt upp sig från intensiven vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Sex sjuksköterskor har valt att ta tillbaka sina uppsägningar.

Från början var det 24 sjuksköterskor som sade upp sig i protest mot arbetsvillkoren på anestesi- och intensivvårdskliniken i Kristianstad, som Vårdfokus berättat om tidigare. Sex av dem har valt att ta tillbaka sina uppsägningar.

– De gör det för att de har fått jättebra villkor. De får en genomsnittslön på 37 000 kronor i månaden och en medelarbetstid på 32-33 timmar i veckan, säger verksamhetschefen Ytte Hjert.

När arbetsgivaren lade fram sitt förslag hävdade företrädare för de sjuksköterskor som sagt upp sig att det inte stämmer, vare sig när det gäller lönen eller arbetstiden. Och 18 sjuksköterskor har inte ändrat sitt beslut att lämna. 

Hur ska ni klara sommaren?

– Vi kommer att klara sommaren genom att vi har fler platser öppna i Ystad än vad vi brukar ha. Vi har dessutom nyrekryterat två sjuksköterskor, tagit in två från bemanningsföretag och så ska två chefer arbeta kliniskt. Dessutom har sex undersköterskor anställts.

Enligt Ytte Hjert kommer man inte att behöva ersätta alla de 18 sjuksköterskor som nu slutar eftersom man ändrat bemanningsmixen mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Tidigare var 60 procent sjuksköterskor, nu kommer det i stället att vara 40 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida