”Det är mycket känslor här på infektionsavdelningen nu”

”Det är mycket känslor här på infektionsavdelningen nu”
Daniella Björn iklädd andningsmask, visir, långärmat förkläde och långa handskar.

Patienterna passerar i ström in och ut på infektionskliniken. Så fort proverna visar negativt svar slussas de vidare. För sjuksköterskan Daniella Björn och kollegerna är det en omtumlande tid.

De senaste veckorna har varit intensiva för sjuksköterskan Daniella Björn som arbetar på infektionsavdelningen på Gävle sjukhus. Alla patienter som har symtom på covid-19 och är så pass sjuka att de behöver vård passerar än så länge infektionsavdelningen.

De med covid-19 blir kvar i isoleringsrummen. Infektionsavdelningen är byggd så att de körs in utifrån loftgången rakt in på enkelrummen, där det finns toalett och handfat. Patienter med misstänkt smittsamma sjukdomar passerar inte den korridor utanför där sjuksköterskor gör sitt förberedande arbete, som att läsa journaler och blanda läkemedel.

Slussas snabbt vidare

De flesta, än så länge, har inte covid-19, och så fort de negativa svaren kommit slussas de vidare på sjukhuset för att frigöra platser för nya patienter.

– Det är lite svårt som sjuksköterska att så snabbt flytta patienter, som ju är svaga och sjuka. De skickas dit där de får plats. Sedan är det bara att städa, preppa nytt och ta in nästa, säger Daniella Björn.

Det har varit, och fortsätter vara, intensiva veckor. Det tar på krafterna att ha det hårda trycket på avdelningen, med ständigt nya patienter. Patienterna ska hela tiden tas emot, undersökas, skjutsas vidare, rapporteras över och informeras, liksom de anhöriga.

– Det är en väldigt speciell situation, som förändras snabbt. Vi har börjat ta in hjälp av personal från andra avdelningar, för att vara fler i personalen varje pass. Vi behöver folk och händer. Det är vi nu och det underlättar.

Oro för äldre släktingar

Daniella Björn är inte orolig för att bli smittad av coronaviruset själv, men oroar sig för egna äldre släktingar och även för patienter hon träffar. De har redan behövt slussa patienter vidare från avdelningen till intensivvårdsavdelningen.

– Det är mycket känslor för oss alla här. Det har varit mycket frustration över att inte veta vad som händer, och hur vi ska jobba. Ibland gråter någon, och ibland står vi bara och kramas. Men sedan fortsätter vi jobba.

Hon beskriver deras lagarbete så här:

– Det är som att cykla i klunga. När den som legat i täten och dragit gänget framåt inte orkar längre, får den vila längre bak. Då tar någon annan över och ligger längst fram.

Nu börjar den nya organisationen och arbetssättet med covid-19 sätta sig.

Hämtar kraft på gymmet

Vårdfokus når Daniella Björn när hon har en ledig eftermiddag och själv sitter på träningscykeln. Gymmet är hennes ställe att hämta ny kraft.

När hon gick hem i söndags kväll låg två patienter med konstaterad covid-19 på avdelningen. De var i fortsatt behov av sjukvård med exempelvis syrgas. Alla patienter på avdelningen vårdas isolerat i salar som har specialventilation.

Hon är stolt över samarbetet med kollegerna just nu.

– Alla är beredda att byta arbetspass. De mer erfarna går in på det vårdlag som har det tyngst. Våra chefer sätter in extrapersonal. Vi roddar det här efter bästa förmåga.

Scenariot fanns inte i hennes värld när hon sökte sig till avdelningen som nyexad sjuksköterska för 1,5 år sedan. Avdelningen hade gott rykte, chefen verkade bra och hon trivdes där på vfu-n.

– Det kunde jag inte tänka mig då. Men allt stämmer fortfarande och jag är inte rädd för smitta här. Vi jobbar i full skyddsutrustning. Så fort vi tror att vi blivit kontaminerade så duschar vi och byter om. Nej, jag är mer rädd för smitta i mataffären, där vet man inte vem man stöter på.

Rörd över applåderna

De samarbetar tätt med infektionsmottagningen, som förlängt öppettiderna till klockan 22 varje kväll. Där tas patienter emot av läkare som bedömer om de behöver läggas in, eller kan åka hem och isolera sig.

Hon är rörd över allmänhetens initiativ för att stötta vårdpersonal.

– När ni klappar för oss hemma så blir jag varm i hjärtat. Det är jättefint och får mig att orka lite till.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida