Cancervård

”Det finns oändligt mycket mer att göra”

”Det finns oändligt mycket mer att göra”
Bodil Westman. Foto: Privat.

Bodil Westman från Stockholm prisas av det europeiska sällskapet för onkologisjuksköterskor för sitt arbete med att förbättra informationen till cancerpatienter med intellektuell funktionsnedsättning.

Eons, European oncology nursing society, har delat ut 2020 års pris för att ha stärkt jämlikheten i tillgång till sjukvård till svenska Bodil Westman. Hon är specialistsjuksköterska i onkologi, doktorand i omvårdnadsvetenskap och projektleder försöket med samordnande kontaktsjuksköterskor inom Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

– Det är väldigt hedrande och roligt att arbetet för jämlik vård generellt, och inom cancervården, uppmärksammas, säger hon.

– Priset är deltagaravgiften till Eons konferens som skulle ha varit i Madrid till hösten, men det är väl oklart om det blir någon.

Vilket arbete är det du får priset för?

– Jag har lett en grupp vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som jobbat tillsammans med FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi har tagit fram informationsbroschyrer på lätt svenska om strålbehandling, cytostatika och mammografiundersökningar.

– Vi började med det när rapporten kom från Socialstyrelsen om att kvinnor med utvecklingsstörning som får bröstcancer i mycket högre grad har en avancerad sjukdom.

Vad beror det på?

– Jag tror att det finns flera skäl till det. Dels kan cancern upptäckas senare därför att de inte har fått information på ett sätt som de förstår om varför de ska gå på en mammografiundersökning. Kallelser till mammografin kan komma bort på boenden. Eller det kan vara så att vården är dålig på att bemöta dessa personers specifika behov, och det gör att de inte vill komma tillbaka.

Hur tar du det här arbetet framåt?

– Vi hade en utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor förra året där vi bjöd in forskare som jobbar mycket med det här, till exempel kring svåra samtal om döendet och döden i kontakt med utvecklingsstörda patienter. Och vi hade besök av personer som forskar kring bemötandet av personer med utvecklingsstörning i vården. Det finns oändligt mycket mer att göra och kunskap som behöver spridas i de här frågorna, och det arbetet fortsätter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida