Det här behövs för vård av äldre

5 september 2012

Nu finns en kompetens­beskrivning för specialistsjuksköterskor inom äldrevård. Genom att beskriva den fördjupade kompetens som krävs när det gäller den äldre personens resurser och behov vill Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och Svensk sjuksköterskeförening profilera sjuksköterskorna. ?

Ladda ner från www.aldrevard.se  eller beställ från Svensk sjuksköterskeförening: ssf@swenurse.se ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida