Äldrevård

Det här gör att äldre trivs på särskilda boenden

Det här gör att äldre trivs på särskilda boenden
Den psykosociala miljön är viktig för att äldre ska trivas på särskilda boenden. Arkivbild:Mostphotos

Utomhusvistelse och tillgång till dagstidningar är exempel på saker som har en positiv inverkan hur äldre personer trivs på särskilda boenden. Det framkommer i Sabine Björks avhandling som läggs fram i dag vid Umeå universitet.

2 oktober 2017

Att den fysiska miljön är betydelsefull för välbefinnande bland äldre personer på särskilda boenden är känt sedan tidigare. Nu visar en ny studie att även den psykosociala miljön och deltagande i vardagliga aktiviteter har ett nära samband med trivseln.

Sjuksköterskan och doktoranden Sabine Björk har undersökt drygt 5 000 personers deltagande i vardagliga aktiviteter på särskilda på boenden och i vilken utsträckning deltagandet är kopplat till deras trivsel.

Sabine Björk. Foto: Daniel Harju

Det finns ett positivt samband mellan de boendes trivsel och deltagande i olika vardagliga aktiviteter. Starkast samband hade aktiviteter som att få klä sig fint, umgås med någon man tycker om eller delta i ett aktivitetsprogram. Även tillgång till dagstidningar, möjlighet att vistas utomhus och upplåst entrédörr på dagtid hade samband med trivseln.

Personcentrerad vård

– Det är viktigt att få fortsätta njuta av saker man tyckt om att göra och sådant som upplevs som meningsfullt. För personalen är det bra att tänka på att det som en person gillar kan vara föränderligt. Man bör utgå både från livsberättelsen och från här och nu för det som en person uppskattade tidigare kanske inte alltid är det samma i dag, säger Sabine Björk.

Sabine Björk menar att dagliga aktiviteter skulle kunna användas som omvårdnadsåtgärder på särskilda boenden, även om sjuksköterskorna inte alltid är de som är närmast de boende.

– Det handlar om att det ska finnas utrymme för personalen att ta reda på vad personen tycker om att göra och möjliggöra de aktiviteterna i den dagliga omsorgen.

Studien bygger på data från enkätundersökningen Svensk inventering av vård och hälsa inom särskilda boenden, SWENIS. Sammanlagt har personal på 172 olika särskilda boenden skattat trivseln hos närmare 5 000 boende.

Forsätter forska

Det var intresset för forskning som ledde sjuksköterskan Sabine Björk in på ämnet om äldres situation på särskilda boenden. Med en bakgrund som forskningssjuksköterska inom ALS-forskning var hon nyfiken och ville lära sig fler verktyg. Att hennes studier kom att handla om äldre var mest en slump, men nu har hon fastnat för ämnet. Närmast kommer hon att fortsätta forska om äldre och deras hälsa som forskningssjuksköterska vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum på Norrlands universitetssjukhus. 

Delar av resultatet har tidigare publicerats i Journal of Advanced Nursing.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida