e-hälsa

Diabetessjuksköterskan nu i mobilen

Diabetessjuksköterskan nu i mobilen
Med hjälp av mobilappen kan unga med diabetes enkelt hålla kontakt med mottagningen. Foto: Akademiska sjukhuset.

Unga med typ 1-diabetes kan hålla kontakt med sin diabetsmottagning enklare och oftare med hjälp av en mobilapp.

11 november 2015

Nu inför Akademiska sjukhuset i Uppsala en virtuell mottagning för unga med diabetes. Målet är att de ska få bättre koll på sina blodsockervärden och må bättre.

– Mobilmöten blir ett värdefullt komplement till andra insatser mellan besöken på diabetesmottagningen. En fördel är att medicineringen snabbare kan justeras vid behov. Med flexibla lösningar kan patienten få snabb hjälp när det behövs, säger Johan Fischier, diabetessjuksköterska på Akademiska sjukhuset.

Deras erfarenhet är att tätare kontakter med sjukvården sänker långtidsblodsockret. Men för de unga kan det ta alltför mycket tid från studier, arbete och fritid.

– I den här gruppen ser vi idag alltför höga blodsockervärden men också att vissa av dem som lyckas ligga bra i blodsocker betalar ett högt pris i form av sämre upplevd livskvalitet. Den virtuella mottagningen har diskuterats med unga i fokusgrupper. En stark och gemensam önskan är att kunna välja plattform och tidpunkt för kontakt med vården, säger Johan Fischier.

Mobilappen ”diabetes dialog” är ett exempel på e-hälsosatsningar och personcentrerad vård som syftar till att göra vården mer tillgänglig, skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

E-hälsoprojektet riktar sig i första hand mot unga vuxna 18-25 år med typ-1 diabetes, som befinner sig i en fas i livet då de tar över ansvaret för sjukdomen från sina föräldrar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida