Utmärkelser

Diabetessjuksköterskor med individen i fokus

Diabetessjuksköterskor med individen i fokus

Nouha Saleh Stattin har utsetts till Årets diabetesjuksköterska 2015. Hon prisas för att hon ser och lyfter varje individ, patienter såväl som kolleger. Anna Lindholm Olinder får stipendium för sitt arbete med unga.

Bakom utnämningen till Årets diabetesjuksköterska står Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD, som varje år utser en pristagare.

Nouha Saleh Stattin är vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum i Huddinge och har jobbat med diabetes hela sitt yrkesliv, först i Beirut där hon är född och i Sverige sedan 1990.

Hennes avhandling från 2001 handlade om hur skilda språk och kulturer kan skapa svårigheter för invandrare med en kronisk sjukdom i mötet med vården. Hon har utvecklat en modell för att stödja patienten att ta ansvar för sin egenvård.

Personcentrerat arbetssätt

– Det personcentrerade sättet att jobba med patienter från andra länder och kulturer är ofta underskattat. Det viktiga är att ta reda på hur personen tänker kring sin sjukdom oavsett var personen kommer ifrån, säger hon till Vårdfokus, utan att på något sätt vilja generalisera om sina kolleger.

– Människor har ofta olika förklaringsmodeller till varför de fått diabetes, alla har så mycket med sig. Kanske kan förklaringen hjälpa personen att acceptera och hantera sin sjukdom. Vi glömmer ofta att ta de minuter extra som behövs för att lyssna och förstå.

Nouha Saleh Stattin får också utmärkelsen för att hon genom att utveckla utbildningar och handleda kolleger, bidrar till en bättre diabetesvård. Själv menar hon att det som bidragit till att ge henne priset är att hon lärt sig så mycket av patienter och alla diabetessjuksköterskor hon mött.

Unga kvinnor

En annan välkänd diabetessjuksköterska är Anna Lindholm Olinder på Sachsska barnsjukhuset. Hon får ett stipendium för sitt arbete ”Personcentrerad vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes”, där hon fokuserar på unga kvinnor som ofta har sämre blodsockerkontroll jämfört med unga män med diabetes.

Båda stipendierna delades ut vid SFSD:s seminariedagar i Stockholm i förra veckan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida