Distriktssköterskor ska minska överbeläggningar i Sundsvall

För att lösa de ständiga problemen med överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus vill sjukhusledningen att fler äldre ska få sin vård där de bor. Därför förstärks Sjukvårdsrådgivningen med en tjänst samtidigt som två distriktssköterskor får i uppgift att stötta kommunen med hembesök.

15 september 2010

– Det är bra både för de enskilda personerna och beläggningen på sjukhuset, säger Kjell-Arne Sköldh, projektledare i landstinget Västernorrland, till tidningen Dagbladet.

Det är i första hand avdelningarna på medicinkliniken som har problem med överbeläggningar. När det är fullt där placeras patienterna på andra kliniker.

Den senaste tidens besparingar har lett till att det i dag bara finns 354 vårdplatser kvar på Sundsvalls sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida