Utredda fall

Dömd kritiseras för olovlig läsning av journaler

Dömd kritiseras för olovlig läsning av journaler
Sjuksköterskan dömdes för att olovligen ha läst andras journaler. Men enligt Ivo utgör hon inte längre någon patientsäkerhetsrisk. Arkivbild: Mostphotos

En sjuksköterska i södra Sverige, som dömdes i tingsrätten för att olovligen ha läst andras journaler, kritiseras av Ivo, men slipper prövotid.

Sjuksköterskan arbetade inom den kommunala hemsjukvården. Vid en kontroll av inloggningarna i de elektroniska patientjournalerna upptäcktes att hon vid minst 33 tillfällen hade läst åtta olika patientjournaler utan att själv ha deltagit i vården av dessa patienter. Händelserna ägde rum under 2012 och 2013.

Hade vårdat sin bror

En av journalerna tillhörde hennes bror, som hon tidigare hade vårdat hemma under flera år. När han senare vårdades av kollegerna på den egna arbetsplatsen öppnade hon journalen för att läsa vad som hade hänt honom och få reda på hur han mådde.

Arbetsgivaren reagerade omedelbart. Sjuksköterskan blev av med sitt jobb och dömdes i april 2014 till dagsböter av tingsrätten.

Beslutet överklagades men hovrätten gjorde samma bedömning. Sjuksköterskan försökte via sin advokat få saken prövad av Högsta domstolen, som i januari i år avslog hennes begäran.

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat fallet. Enligt tillsynsmyndigheten råder det inga tvivel om att sjuksköterskan vid ett flertal tillfällen hade berett sig tillgång till patientuppgifter som hon inte hade lov till. Det kritiseras hon för.

Ingen prövotid

Enligt patientsäkerhetslagen ska Ivo besluta om prövotid för hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete gjort sig skyldig till brott som kan påverka förtroendet för personen i fråga. Men enligt Ivo finns det särskilda skäl som talar för att prövotid inte behövs.

Sjuksköterskan arbetar numera som patientansvarig sjuksköterska i en närliggande kommun. Chefen känner till vad hon är dömd för, men har ändå gett henne en fast tjänst.

Enligt Ivo har sjuksköterskan, som aldrig tidigare dömts för något brott, visat att hon dragit lärdom av sitt felaktiga agerande. Därmed utgör hon enligt myndigheten inte längre någon patientsäkerhetsrisk.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-40160/2013-27.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida