akuten lund

Driftansvariga sjuksköterskor lämnar sitt uppdrag

Driftansvariga sjuksköterskor lämnar sitt uppdrag
Anders Willysson är sjuksköterska på akuten i Lund och förtroendevald för Vårdförbundet.

Nu får det vara nog, tycker de driftansvariga sjuksköterskorna på akuten i Lund. I flera år har de försökt få igenom en höjning av ansvarstillägget — men inte fått gehör.

Den 24 juni lämnar alla utom en sitt uppdrag. Det innebär att akuten i ett slag står utan 16 driftansvariga sjuksköterskor.

– De är jätteviktiga för att allt ska fungera, de har verkligen en nyckelfunktion. De styr och fördelar arbetet, de har alla kontakter både internt och externt med andra vårdavdelningar och ambulanser till exempel. De har ett helikopterperspektiv och kan fördela personal och se var resurserna behövs bäst även vid hög arbetsbelastning, säger Anders Willysson som är sjuksköterska på akuten och förtroendevald för Vårdförbundet, till Vårdfokus.

Orkar inte fortsätta

De driftansvariga sjuksköterskorna har ett lönetillägg för att de har den här funktionen, ett tillägg som inte har reviderats på många år och som sjuksköterskorna inte är nöjda med.

– De har påpekat det för cheferna flera gånger, men alltid fått olika skäl till varför det inte ska revideras. Men nu satte de ett ultimatum, de känner att de inte orkar fortsätta, det är inte värt det, säger Anders Willysson.

Gamla lokaler

Han berättar att det är tufft på akuten i Lund sedan en tid tillbaka. Flera chefer har slutat, nu senast de två enhetscheferna för sjuksköterskorna och undersköterskorna. Arbetsmiljön är tung och lokalerna alldeles för små och omoderna.

– Våra lokaler är dimensionerade för 150 patienter per dygn, förra måndagen var det 300. Pengar var äskade för ombyggnad och personalen har bidragit med idéer. Men efter maktskiftet i regionen i höstas är det lagt på is och vi får ingen information om vad som händer nu.

Att dessutom förlora de driftansvariga sjuksköterskorna skulle drabba alla tungt – och i slutänden drabbar det patienterna mest, påpekar Anders Willysson.

Möte med chefen

När Vårdfokus når Oskar Hammar, som är verksamhetschef för akuten, säger han att han ska ha ett möte med de driftansvariga sjuksköterskorna under onsdagen. Innan dess vill han inte gärna prata om hur han ser på frågan om tillägget.

– Vi har tidigare pratat om att utformningen av det inte är optimal, men jag vill gärna fortsätta föra den diskussionen med dem som det berör. Jag har stor respekt för att det är ett gäng både kloka och mycket yrkesskickliga individer.

Vad skulle det innebära för akuten om de står fast vid att de avsäger sig sitt uppdrag?

– Det är än så länge en hypotetisk fråga, men vi har en akutmottagning med fantastisk personal och de är en viktig del i det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida