Elevhälsa

Droganvändning vanligare bland unga som är missnöjda med sin hälsa

Droganvändning vanligare bland unga som är missnöjda med sin hälsa
Allt fler unga har i dag rökt e-cigaretter. Bland elever i årskurs nio har drygt var fjärde elev testat e-cigarett under det senaste året. Arkivbild: Mostphotos

Ungdomar som mår dåligt använder oftare droger, men det är oklart vad som orsakar vad, enligt rapporten ”Skolelevers drogvanor 2016” som publiceras i dag.

9 december 2016

Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som varje år undersöker skolungdomars drogvanor i årskurs nio och andra året på gymnasiet. Nytt för i år är frågor kring elevernas uppfattning om sig själva, sin hälsa och deras familjs ekonomiska situation relaterat till användning av olika typer av substanser.

Mindre alkohol och rökning

Rapporten visar att andelen alkoholkonsumenter har sjunkit under 2000-talet i både årskurs 9 och i gymnasiet. Samtidigt svarar fler flickor i båda årskurserna att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna.

  • I årskurs 9 har 36 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna druckit alkohol.
  • I gymnasiets år 2 var motsvarande siffra 73 respektive 76 procent.  

Under 2000-talet har även tobakskonsumtionen bland niondeklassare minskat påtagligt. Detta gäller såväl den mer frekventa (dagliga eller nästan dagliga) användningen av cigaretter och snus som användning över huvud taget.

Ungefär fem procent av ungdomarna har någon gång prövat narkotika och i gymnasiet var det något vanligare bland pojkar. Det är framför allt cannabis och marijuana som de använder.

Oklar orsak

Med hjälp av de nya frågorna om ungdomarnas hälsa framkommer det att alkoholkonsumtion, tobaksanvändning och erfarenhet av narkotika är vanligare bland de ungdomar som är missnöjda med sig själva, sin hälsa och familjens ekonomi. I årskurs 9 uppgav till exempel 21 procent av tjejerna som är missnöjda med sin hälsa att de röker att jämföra med 9 procent bland de som inte röker.

– Vi kan inte utifrån den här undersökningen säga om unga använder droger för att de mår dåligt eller om det är tvärtom. Men vi ser en tydlig koppling mellan att vara missnöjd med sig själv, sin egen hälsa och användning av droger, säger Siri Thor, utredare vid CAN, i ett pressmeddelande.

Inte nöjda med sig själva

Det finns också stora skillnader mellan könen. Tjejer uppger oftare att de mår sämre än killarna. I årskurs 9 var endast 58 procent av tjejerna nöjda med sig själva att jämföra med 82 procent av killarna.

För tre år sedan introducerades frågor om användning av e-cigaretter och andelen som provat detta har stigit sedan dess. I årets undersökning svarade 29 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter. Motsvarande siffror för gymnasiet var 42 respektive 29 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida