Drottning Silvia vill helst ha sjuksköterskor omkring sig

Drottning Silvia vill helst ha sjuksköterskor omkring sig
Drottning Silvia besöker ett äldreboende i Nederländerna tillsammans med Drottning Máxima. Foto: TT

Drottningen tog medvetet hjälp av sjuksköterskor för att bygga en egen hovstat.

I ett stort uppslaget reportage om drottning Silvia i helgens DN berättar hon om hur de flesta inom hovet hade militär bakgrund när hon kom till Sverige 1976.

– Det var mycket diskussion då om det militära, huruvida adjutanten skulle bära uniform. Samtidigt skulle jag bygga upp min verksamhet, mina intressen, och då tänkte jag: Hur gör jag det bäst utan att diskussion uppstår? Vilka människor skulle man acceptera? Sjuksköterskor, tänkte jag då. De har kunskaper, känslor, de är balanserade, kloka. Jag tänkte på dem som dörröppnare, eftersom alla är intresserade av att fråga om sina sjukdomar. Även överhovmästarinnan är sjuksköterska i botten. Det visade sig vara en mycket bra idé.

Engagerad i vårdfrågor

Reportaget av DN-journalisten Björn af Kleen handlar mycket om drottning Silvias engagemang för vården och framför allt för frågor kring äldrevård och demensvård. Med en mamma som blev svårt sjuk i demens har det blivit hennes hjärtefråga.

Stiftelsen Silviahemmet, som är drottningens bas i det arbetet, bedriver undervisning och dagvård och främjar forskning. Men har även ambitionen att certifiera samtliga svenska kommuners äldreomsorg och bidra till export av svensk äldre­vård.

Utbildar läkare och sjuksköterskor

Tillsammans med Karolinska institutet undervisar Silviahemmet läkare i demensvård och vid Sophiahemmet Högkola utbildas Silviasjuksköterskor och Silviasystrar (undersköterskor).

– Min dröm var alltid att få utbilda läkarna. För man talar inte mycket om demens på deras utbildning. Jag ser fram emot när de kommer ut för då har vi utbildat ett helt team: undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, säger drottning Silvia i DN-reportaget.

Kungar krigar – drottningar vårdar

Drottningens engagemang för vårdfrågor sätts också in i ett historiskt genusperspektiv i DN-artikeln. Inom monarkin krigar männen och kvinnorna vårdar.

– Så långt tillbaka man kan tänka sig är drottningens uppgift i samhället att vara en idealbild av moderlighet. Därför har den vårdande omsorgen så ofta varit drottningens gebit. Kungliga kvinnor uppträder som sjuksköterskor, säger kulturjournalisten Per Svenson som skrivit boken ”Nej. Monarkin har aldrig varit farligare än nu”.

Debatten om vinst i vården

Björn af Kleen lyfter även fram den intressegemenskap om finns mellan Silviahemmet och den privata vårdsektorn och frågar om drottningen tror att certifieringen av demensvård kan påverka debatten om ägandet i vården. Men det är inte en fråga som drottning Silvia vill diskutera:

– Det är en politisk fråga. Det enda jag vill säga är: Vi inom Silviahemmet respekterar de stadgar som politikerna bestämmer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida