ambulans

Efter utdragen avtalsstrid får personalen äta ostört

Efter utdragen avtalsstrid får personalen äta ostört
Camilla Tellström, ordförande i Vårdförbundet Halland, är nöjd efter uppgörelsen med arbetsgivaren. Hon ser positivt på att arbetstiderna fortsatt ska diskuteras.

Vårdförbundet i Halland har länge försökt få till bättre villkor för ambulanspersonalen. Förhandlingarna med arbetsgivaren har präglats av tjuvnyp men nu har det äntligen lossnat.

Diskussionerna mellan Vårdförbundet och Region Halland började för ungefär ett år sedan. Personal på stationen i Kungsbacka hade larmat om svårigheten att ta matraster och att de sällan visste när de skulle komma hem då de ofta fick ta körningar efter arbetsdagens slut.

– Vi tänkte att vi måste ta tag i detta. Men när vi skulle sätta oss för att diskutera med arbetsgivaren så upptäckte vi till allas förvåning att det inte fanns något avtal. Då ville vi givetvis skriva ett, men det var helt dött. Arbetsgivaren ville inte möta de fyra krav vi hade, säger Camilla Tellström, ordförande i Vårdförbundet Halland.

Kortare arbetstid

De fyra villkor som förbundet ställde var:

  • Korta arbetsveckan från 36,33 timmar till 34 timmar för de som jobbar både dag och natt. Det är den arbetstid som gäller för alla andra sjuksköterskor i regionen som arbetar natt mer än 20 procent.
  • Ett kollektivavtal som ger reglerade måltidsuppehåll.
  • Möjlighet för varje enskild ambulansstation i Halland att säga upp kollektivavtalet om det inte fungerar.
  • Ta bort möjligheten att lägga nya uppdrag på personal som redan arbetar på övertid.

Arbetsgivaren föredrog förvisso måltidsuppehåll framför rast men ville inte reglera det. Och när det gäller arbetstiden så ansåg man att personalen kunna vila mellan uppdragen på nattpassen. En ståndpunkt som väckte ilska hos personalen.

Satte hårt mot hårt

Även Vårdförbundet ilsknade till och ställde ett hårt krav för att få till ett avtal: om ingenting händer innan den 26 april så börjar ambulanspersonalen att strikt följa arbetstidslagen. Den ger rätt till minst 30 minuters rast inom fem timmar, och till skillnad från ett avtalat måltidsuppehåll behöver inte personalen befinna sig på arbetsplatsen under en rast. Flera fordon skulle alltså kunna bli ståendes.

Efter det tog diskussionerna fart på nytt. I går morse tecknades ett kollektivavtal, som delvis tillmötesgår Vårdförbundets fyra krav.

Kan sägas upp

Det blir reglerade måltidsuppehåll. Exakt hur långa de är finns inget beslut om, det handlar om att personalen ska få en chans att äta ostört. I avtalet finns en överenskommelse om att verksamhetschefen ska redovisa statistik en gång om året och att det vid personalens arbetsplatsträffar ska finnas utrymme för dialog gällande måltidsuppehållen.

– Blir det frekventa störningar ska frågan lyftas för diskussion. Om det inte fungerar sägs avtalet upp. Sen fick vi till en skrivelse om att det bara är väldigt akuta körningar som ska göras på övertid. I avtalet står det att arbetsgivaren ska ha en planering för övertid, så att det blir så lite som möjligt, säger Camilla Tellström.

Oförändrat arbetstidsmått

Däremot stannar arbetstiden på 36,33 timmar i veckan. Men det hade kunnat bli värre. Eftersom det inte fanns några avtal eller beslut sedan tidigare hade arbetsgivaren kunnat öka arbetstiden till 38,25 timmar i veckan, vilket de även flaggade för.

– Nu har vi en fast bestämmelse att utgå ifrån. Visst hade vi velat få ner det till 34 timmar för de som jobbar natt, men ledningen vill inte möta oss i den frågan just nu. Samtidigt fick vi inskrivet i avtalet att vi ska fortsätta samtalen kring framtida arbetstider för all personal i Region Halland. Så det ser ändå positivt ut, säger Camilla Tellström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida