Elbehandling har effekt

30 april 2014

För patienter med psykotisk depression fungerar elbehandling, ECT, bra. Risken för återfall är stor efter en svår depression, men ST-läkaren Axel Nordenskjöld visar i sin avhandling att den kan minskas radikalt genom att kombinera antidepressiva läkemedel med ECT.

Avhandling: Electroconvulsive therapy for depression.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida