Emil-rättegången. Åklagaren yrkade på fängelse för SOS-sjuksköterskan

Emil-rättegången. Åklagaren yrkade på fängelse för SOS-sjuksköterskan

Åklagaren yrkade på att SOS-sjuksköterskan ska få fängelse. Här sitter sjuksköterskan tillsammans med sin advokat, Björn Hurtig. Foto: Lars Nyman

Det blev känslosamt när rättegången mot sjuksköterskan på SOS Alarm avslutades i dag. Åklagaren höll ett brandtal, medan försvarsadvokaten riktade in sig på de rent straffrättsliga tveksamheterna i fallet. Den döde Emil Linells mamma anklagade sjuksköterskan för att ha förstört hennes liv.

16 november 2011

Åklagaren Gunnar Fjaestad sade i sin slutplädering att sjuksköterskan tog en medveten risk när han helt negligerade den symtombild som Emil Linell gav och i stället höll fast vid sin egen bedömning att det rörde sig om en panikattack.

Genom att förmena Emil Linell den hjälp som fanns på bara några minuters avstånd, har sjuksköterskan orsakat hans död, enligt åklagaren som menar att brottet ska anses som grovt och att sjuksköterskan bör dömas till fängelse.

Avgörande fråga

Sjuksköterskans advokat, Björn Hurtig, säger till Vårdfokus att han tror att frågan om man kan visa att Emil Linell hade överlevt om han hade fått ambulans kommer att bli avgörande för om sjuksköterskan fälls eller frias.

Hur bedömer du möjligheten att sjuksköterskan frikänns?

– Kanske 50-50. Helt klart är det inte att han ska fällas. Samtidigt är det väldigt svårt att frigöra sig från och inte ryckas med av hur Emil låter på ljudfilerna. Men vi har varit väldigt klara med att sjuksköterskan gjorde fel, men det handlar inte om det, utan om han har varit oaktsam.

Björn Hurtig kallade inga egna vittnen till rättegången, men säger att det kommer han kanske att göra om sjuksköterskan fälls och målet går vidare till högre instans.

– Jag bedömde inte att det behövdes nu. Men det finns de som är beredda att vittna. Vem vet, det här målet kanske håller hela vägen upp till HD (Högsta Domstolen).

Nonchalant och ansvarslös

Både åklagaren Gunnar Fjaestad och det målsägandebiträde som representerar Emil Linells föräldrar höll mycket känslomässiga slutpläderingar när målet avslutades i Stockholms tingsrätt i dag.

– Sjuksköterskan har varit nonchalant, han har inte tagit ansvar, han saknar empati. Vilka signaler sänder det om vi skulle acceptera ett sådant beteende? Det handlar inte om att vara oskicklig eller att det är mänskligt att fela – utan det handlar om att sjuksköterskan inte följde medicinskt index, inte skötte sitt arbete, sade målsägandebiträdet advokat Jan Freij.

Handlar inte om oaktsamhet

Sjuksköterskans försvarsadvokat Björn Hurtig sköt in sig på tre punkter som han anser talar för ett frikännande.

Han menade att sjuksköterskan av flera olika skäl hamnade snett i sin bedömning, men att det är mänskligt att göra fel och att det inte handlar om oaktsamhet.

– Ingen kan undgå att förfäras och må dåligt när man lyssnar på ljudfilerna, men det är en sak att lyssna i efterhand och en annan sak att lyssna där och då, sade Björn Hurtig.

Vållade inte Emils död

Försvarsadvokaten påtalade också att det var flera inblandade personer som hade ansvar och som hade kunnat skicka ambulans: den operatör som först tog emot samtalet, den jourläkare som kontaktades av sjuksköterskan och den andra sjuksköterska på SOS Alarm som tog emot beskedet från jourläkaren att Emil Linell inte svarade i telefon.

Slutligen sade advokat Björn Hurtig att det saknas ett direkt orsakssamband mellan sjuksköterskans underlåtenhet att skicka ambulans och Emils död.

– Självklart hade Emil haft större chans att överleva om han fått ambulans tidigare. Men man kan inte säkert säga att han skulle ha klarat sig. Därför kan man inte säga att sjuksköterskans agerande vållade Emil Linells död.

Mamman avbröts

Innan förhandlingarna avslutades fick Emil Linells mamma möjlighet att yttra sig. Hon riktade sig då direkt till den åtalade sjuksköterskan.

– Du har förstört mitt liv, sade hon, men avbröts av försvarsadvokaten och rättens ordförande som inte tillät att hon riktade direkta anklagelser mot den åtalade.

Dom i målet kommer om två veckor, den 30 november.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida