sommaren 2018

En sjuksköterska för 98 äldre

Vissa dagar har en sjuksköterska ensam haft ansvaret för 98 äldre på Karl-Johansgården i Uppsala. Efter sommarens tunga arbetsbelastning gör nu Vårdförbundet en anmälan till Arbetsmiljöverket.

15 augusti 2018

Redan innan sommaren var sjuksköterskorna på äldreboendet oroade över arbetssituationen och att deras semestrar inte beviljats i tid och tog kontakt med Vårdförbundet som gjorde en riskbedömning tillsammans med ansvarig chef.

Men något protokoll från det redovisades inte och varken Vårdförbundet eller sjuksköterskorna på äldreboendet fick se någon handlingsplan, skriver Vårdförbundet i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Hinner inte träffa patienterna

Det visar sig också att farhågorna inför sommaren har besannats. Vid flera tillfällen har en enda sjuksköterska haft ansvaret för samtliga avdelningar, det vill säga 98 äldre. Andra dagar har de bara varit två. Normalbemanningen är fyra sjuksköterskor på heltid.

”Patientsäkerheten åsidosätts gravt liksom kvaliteten på omvårdnaden”, skriver Vårdförbundet i sin anmälan.

Under sommaren har det hänt att sjuksköterskan inte haft tid att träffa sina patienter på över en vecka på grund av andra arbetsuppgifter som utbildning och delegering av arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och tidskrävande skötsel av patienter med särskilda och mycket omfattande omvårdnadsbehov.

”Svårt få tag på sjuksköterskor”

Den hårda prioriteringen av arbetsuppgifter gör att sjuksköterskorna upplever en mycket hög stressnivå och otillfredsställelse med arbetet.

I sitt svar på Vårdförbundets anmälan pekar arbetsgivaren på att en handlingsplan gjordes efter riskbedömningen och att man vidtagit åtgärder, men medger också att ensamarbete förekommit under sommaren. Detta har man försökt lösa genom att kontakta bemanningsföretag. Till Uppsala Nya Tidning säger chefen för äldreförvaltningen Carina Juhlin att det dock har varit svårt att få tag på sjuksköterskor.

Vårdförbundet är inte nöjt med arbetsgivarens svar utan har valt att gå vidare med anmälan till Arbetsmiljöverket. I den kräver man omedelbara åtgärder för att stoppa ensamarbetet, men också en höjd grundbemanning på sikt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida