Enkät avslöjar brister i cancervården

Endast hälften av cancerpatienterna får en kontaktsjuksköterska. Det visar den nationella cancerenkäten som presenteras i dag på Världscancerdagen. Enligt Nätverket mot cancer visar enkäten på stora brister i cancervården.

4 februari 2013

En kontaktsjuksköterska som följer patienten genom hela behandlingen är en av de viktigaste patienträttigheterna i den nationella cancerstrategin. Trots detta har 48 procent ingen kontaktsjuksköterska. Det är en försämring jämfört med tidigare år.

Alla cancerpatienter ska också ha en skriftlig vård- och behandlingsplan, men bara 26 procent har det. Endast 6 procent har en rehabiliteringsplan.

– Vi har i flera år påpekat att rehabilitering är avgörande för cancerpatientens fortsatta liv, men enkäten visar att rehabiliteringen fortfarande missas eller sätts in för sent, säger Katarina Johansson, samordnare i Nätverket mot cancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida