Enkät om stöd

5 september 2012

Vilket stöd behöver patienten med en reumatisk sjukdom från sjuksköterskan? Patienter med reumatoid artrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) eller psoriasisartrit kan nu säga vad de tycker på Reumatikerförbundets hemsida. De, men även sjuksköterskor och läkare, kan besvara en enkät. Syftet är att väcka diskussion om sjuksköterskans roll. ?

Enkäten finns på www.reumatikerforbundet.org .

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida