tolkbrist

Enormt gensvar när barnsjukhuset efterlyste tolkar

Enormt gensvar när barnsjukhuset efterlyste tolkar
Viralt inlägg. Hundratals frivilliga har hört av sig till Astrid Lindgrens barnsjukhus efter att detta inlägg postats på Facebook.

När ett upprop om att det behövdes tolkar på Astrid Lindgrens barnsjukhus av misstag lades ut i sociala medier spreds det som en löpeld: 160 000 klick på facebook.

3 december 2015

Det var i slutet på förra veckan som personal på Astrid Lindgrens barnsjukhus gick ut med en förfrågan till ett antal frivilligorganisationer om de kände tolkar som skulle kunna hjälpa till på sjukhuset. Med anledning av flyktingsituationen har behovet av framför allt av arabisk- och daritalande tolkar ökat och det hade varit svårt att lösa situationen med befintliga resurser. Någonstans på vägen delades mailet på sociala medier och spreds snabbt.

Positiv respons

Lisbeth Rosengren som är verksamhetschef vid Astrids Lindgrens barnsjukhus säger att det inte var meningen att budskapet skulle spridas på det här sättet, samtidigt är hon helt överväldigad av engagemanget.

– Det har varit en fantastisk respons från frivilliga som velat hjälpa till. Våra chefssjuksköterskor har blivit helt nedringda och endast kunnat svara på samtal med kända nummer, säger hon.

Och kritik

Alla är dock inte lika entusiastiska. En av dem är Jonas Ahlstedt som är verksamhetschef på tolkförmedlingen Transvoice som har avtal med Stockholms läns landsting. Han tycker att det är olyckligt att det blev så här och har skrivit till landstingsstyrelsen om det.

– Det kan få väldigt allvarliga konsekvenser för patienterna om vården använder sig av icke-kvalificerade tolkar. Dessutom hade vi hade redan innan uppropet kom påbörjat samtal med sjukhuset om hur vi skulle lösa situationen, säger han.

Fasta tolkar nu

Sedan den första december bemannas nu Astrid Lindgrens barnsjukhus av fasta så kallade jourtolkar. Det innebär att under december månad kommer det att finnas en arabisktalande tolk på plats mellan klockan 08.00-00.00 sju dagar i veckan. Dessutom kommer en tolk som talar dari att vara tillgänglig varje eftermiddag.

– Att ha fasta tolkar på plats är en framgångssaga, det är jag övertygad om. Det är bra för patienten, personalen och tolken. Det sparar tid och resurser, säger Lisbeth Rosengren som var med och utvecklade en liknande modell på ett par vårdcentraler i Rosengård för några år sedan.

Resursfråga

Jonas Ahlstedt håller med om att det finns många fördelar med att ha fasta tolkar på plats och för Transvoice underlättar det rekryteringen.

– Det råder stor brist på tolkar, och det kommer inte bli lättare framöver. Behoven kommer att öka enormt de närmsta åren och tyvärr råder vi inte över kompetensförsörjningen, säger han.

Framför allt är bristen på auktoriserade medicinska tolkar stor. Som det ser ut idag kan inte Transvoice garantera att alla deras tolkar på sjukhuset har den medicinska kompetensen, men alla är kvalificerade.

Mer telefontolkning

Ett sätt att använda tolkresurserna mer effektivt är att använda telefontolk, menar Jonas Ahlstedt.

– I dag används det endast i fem till tio procent av alla tolkningsbeställningar, men det skulle fungera i uppemot 50 procent av alla uppdrag, det är jag övertygad om, säger han.

Avtalet med fasta tolkar kommer att utvärderas innan månadsskiftet och kan komma att förlängas uppger såväl Lisbeth Rosengren och Jonas Ahlstedt. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida