Etik

Etik viktigt i kampen mot tuberkulos

Etik viktigt i kampen mot tuberkulos
En man väntar på att hämta ut sin behandling mot tuberkulos vid ett hälsocenter i Lima, Peru. Foto. Mariana Bazo/ TT

I dag på internationella tuberkulosdagen lanserar WHO nya etiska riktlinjer som behövs för att bekämpa den sjukdom som dagligen tar livet av 5 000 människor i världen.

Tuberkulos är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och skördar årligen fler liv än både hiv och malaria. De flesta som insjuknar lever i utsatta länder med socioekonomiska svårigheter, många lever på flykt eller i fängelser.

Fördomar hindrar vård

Sjukdomen är ofta starkt förknippad med stigma och diskriminering. Det hindrar människor från att söka och få den vård de behöver, vilket ökar risken för smittspridning och att människor isoleras och behandlas illa.

För att stärka de drabbades rättigheter och tillgång till vård har Världshälsoorganisationen, WHO, formulerat etiska riktlinjer i arbetet mot tuberkulos.

Syftet är att makthavare, frivilligorganisationer och vårdpersonal lättare ska kunna identifiera etiska svårigheter och få verktyg för att hantera problemen. Till exempel ges etiska argument till varför vård och mediciner ska vara gratis för patienten, eftersom behandlingen gör nytta både för den enskilda individen och samhället i stort genom minskad smittspridning. 

Jämlik vård

Riktlinjerna är uppdelade i fem huvudområden som alla belyser olika etiska dilemman:

  • Hur kan patienterna få det sociala stöd de behöver för att klara av behandlingen och minska smittspridningen
  • hur kan isolering av patienter undvikas 
  • hur kan jämlik vård erbjudas till alla
  • hur kan vårdpersonal arbeta i en säker miljö
  • hur kan ny evidens om behandling och vård spridas effektivt

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida