E-hälsa

Ett steg närmare nationell läkemedelslista

Ett steg närmare nationell läkemedelslista
En nationell läkemedelslista gör det lättare för ett mer modernt teknikanvändande, menar regeringen. Foto:Istockphoto

I dag presenterar folkhälsominister Gabriel Wikström det lagförslag som ska ge vårdpersonal överblick över patienters samtliga läkemedel. Ett förslag som tidigare fått kritik av Datainspektionen, men välkomnats av Vårdförbundet.

23 december 2016

Regeringen vill att läkare, sjuksköterskor och farmaceuter ska ha tillgång till en gemensam lista över alla läkemedel som en patient fått förskrivet. Det är viktigt för patientsäkerheten och minskar risken för allvarliga skador som orsakas av felaktiga läkemedelskombinationer. Med en nationell läkemedelslista kommer läkare även att kunna se om patienten fått narkotiska läkemedel förskrivet från andra kolleger.

Enligt förslaget kommer den nationella läkemedelslistan att innehålla uppgifter som redan finns i två register i dag, läkemedelslistan och receptregistret. Det ska också innehålla ny information, som ordinationsorsak och aktiv substans i läkemedlet.

Ris och ros

Som Vårdfokus skrivit tidigare har planerna på en gemensam läkemedelslista kritiserats av Datainspektionen eftersom det kan påverka patientens integritet på ett negativt sätt. Förslaget har även stött på patrull eftersom det funnits en rad lagtekniska hinder.

Vårdförbundet har sedan tidigare ställt sig bakom förslag om gemensam läkemedelslista.

– Frågan om läkemedelshantering är mycket viktig för Vårdförbundets medlemmar och för patientsäkerheten. Vi har länge efterfrågat ett system som visar fullständig och korrekt information om patientens läkemedel, sade David Liljeqvist, förbundsombudsman på Vårdförbundet, när Datainspektionen presenterade sin utredning förra året.

Samtycke krävs

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet har det slutgiltiga lagförslaget som läggs fram i dag anpassats utifrån ovanstående kritik. Det innebär att det i regel ska krävas patientens samtycke för att vårdpersonal ska få tillgång till läkemedelslistan. Denna regel gäller dock inte i akuta nödfall, om patienten är beslutsoförmögen eller då narkotiska preparat ska förskrivas. Patienten ska också få möjlighet att spärra vissa uppgifter, men det kommer då att synas i journalen att det finns spärrade uppgifter.

Lagförslaget går nu ut på remiss under tre månader där bland andra Vårdförbundet är en av mottagarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida