e-hälsa

Nej till förslag om gemensam läkemedelslista

Datainspektionen riktar allvarlig kritik mot e-hälsokommitténs utredning.

26 oktober 2015

Det var i våras som e-hälsokommittén lade fram sitt 500 sidor långa betänkande till regeringen.

Ett av utredningens viktigaste förslag är en gemensam läkemedelslista. Det handlar om att alla legitimerade yrkesutövare som vårdar en patient ska kunna få information om patientens läkemedelsbehandling.

Personliga integriteten

Nu får förslaget skarp kritik från Datainspektionen som saknar en bedömning av vad förslaget om nationell läkemedelslista innebär för patienternas personliga integritet.

– Läkemedelslistan innebär en omfattande registrering och hantering av särskilt känsliga uppgifter om i princip hela Sveriges befolkning. Förslaget innebär en grundläggande förändring av det regelverk som finns i dag. De integritetsavvägningar som gjordes då receptregistret och läkemedelsförteckningen infördes saknas helt i det aktuella förslaget, säger Datainspektionens jurist Eva Maria Broberg.

Vårdförbundet positivt

Syftet med förslaget om gemensam läkemedelslista är att alla olika yrkesgrupper som ordinerar, administrerar och expedierar läkemedel ska ha aktuella och korrekta uppgifter. Vårdförbundet har ställt sig bakom förslaget.

– Frågan om läkemedelshantering är mycket viktig för Vårdförbundets medlemmar och för patientsäkerheten. Vi har länge efterfrågat ett system som visar fullständig och korrekt information om patientens läkemedel, sade David Liljequist, förbundsombudsman på Vårdförbundet, när utredningen presenterades i våras.

Men Datainspektionen anser alltså att det finns så stora brister i utredningen att de avstyrker lagförslaget om gemensam läkemedelslista helt och hållet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida