Forskning

Ett steg närmare skräddarsydda behandlingar

Ett steg närmare skräddarsydda behandlingar
Genom att veta mer om varje persons individuella sammansättning av vita blodkroppar tror forskarna att det kan bli lättare att skräddarsy olika behandlingar. Arkivbild: Mostphotos

En ny metod som mäter vita blodkroppars sammansättning kan bli en viktig pusselbit för mer individanpassad behandling. Det hoppas forskare vid Karolinska institutet som tagit fram verktyget.

När kroppen drabbas av sjukdomar som involverar immunförsvaret, till exempel infektioner och cancersjukdomar, drar ett komplext nätverk av vita blodkroppar i gång och koordinerar olika insatser. En del blodkroppar stimuleras medan andra hämmas. Tidigare forskning har visat att sammansättningen av vita blodkroppar och deras funktion varierar kraftigt mellan olika individer, men det har varit svårt att beskriva på vilket sätt.

Tittar på helheten

Nu har forskare vid Karolinska institutet i Stockholm tillsammans med kolleger från Massachusetts institute of technology och Stanford university i USA tagit fram ett verktyg som kan beskriva den totala sammansättningen av vita blodkroppar i ett blodprov. Forskarna kallar detta för individens immunotyp. Verktyget har än så länge bara använts i forskningssyfte. 

I den aktuella studien har forskarna analyserat blodprover från 1 500 friska personer och testat hur sammansättningen av vita blodkroppar kan förutsäga en mängd olika funktionella svar på stimuli. Ett exempel var antikroppssvar efter influensavaccin. Resultatet visar att det går att förutspå hur stark respons individerna skulle få i immunförsvaret beroende på vilken immunotyp de hade.

Förutse effekt

Utifrån den kunskapen hoppas forskarna nu att det ska bli lättare att kunna förutsäga vilka som kommer att ha nytta av en viss immunologisk behandling eller ett visst vaccin.

.

– Drömmen är att kunna ta ett blodprov på en patient, analysera immunotypen och utifrån denna kunna säga precis hur hen kommer att svara på en behandling, säger läkaren Petter Brodin som lett forskningen inom studien.

Petter Brodin och hans kolleger har i en tidigare studie kunnat visa att skillnaderna mellan människors immunförsvar framför allt förklaras av olika miljöfaktorer, som kost, infektioner, vaccin och mikrofloran.

– Det tyder på att det finns mycket som vi kan göra för att påverka vårt immunförsvar och det öppnar för helt nya typer av skräddarsydda behandlingar i framtiden, säger han.  

Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS- se länk härintill.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida