Sommarbemanning 2019

Extremt tungt för många sjuksköterskor i sommar

Extremt tungt för många sjuksköterskor i sommar
Många sjuksköterskor har fått jobba extremt mycket i sommar. Att jobba dubbla eller tredubbla pass tar på krafterna. Arkivbild: Getty Images

Från Kiruna i norr till Malmö i söder har lokala medier rapporterat om hur sjuksköterskor tvingats jobba både två- och tredubbla skift för att hålla i gång vården nu under sommaren.

Nyhetsbyrån TT intervjuade i förra veckan Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som berättade att långa arbetspass under den här sommaren har blivit mer regel än undantag på de svenska sjukhusen.

På vissa sjukhus har sjuksköterskor tvingats jobba upp till ett dygn i sträck. Enligt Sineva Ribeiro har flera medlemmar hört av sig till förbundet och berättat om hur de behövt jobba tre pass efter varandra.

– Vi vet ju att patientsäkerheten hotas av att vi blir för trötta. Det är ju ingen människa som orkar hålla i gång 24 timmar utan att tappa koncentrationen och möjligheten att fatta goda beslut, säger hon till TT.

18 patienter per sjuksköterska

Martin Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet Blekinge, berättar för SVT att han aldrig har varit med om att det varit så dålig bemanning på Blekingesjukhuset i Karlskrona som den här sommaren.

– När vi besöker våra medlemmar på deras arbetsplatser berättar de att de inte ens hinner ringa till oss. Alla springer, ingen går i korridorerna. En sköterska kan ibland ha hand om 18 patienter ensam, berättar han för SVT Blekinge.

Ber Arbetsmiljöverket om hjälp

Vårdförbundet i Halland är stark kritiskt till hur arbetsmiljön ser ut för de sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen i Varberg.

År för år har intaget på akuten ökat utan att bemanningen stärkts i samma omfattning. Sjuksköterskorna tvingas arbeta mycket övertid. Möjligheterna till rast och paus är ytterst begränsad.

I en arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren krävde Vårdförbundet i början av sommaren bland annat ökad bemanning på akuten i Varberg, så att sjuksköterskorna åtminstone kan ta ut sina raster.

Vårdförbundet tyckte inte att de åtgärder som arbetsgivaren föreslog var tillräckliga. I slutet av förra veckan skickade förbundet därför sin anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Beskrivs som en krigszon

Strax efter att Arbetsmiljöverket i somras hade granskat överbeläggningarna på akuten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala begärde de fackliga organisationerna en ny inspektion eftersom åtgärderna som ledningen redogjort för anses otillräckliga. 

I den nya anmälan beskrivs akuten som en ”krigszon varje kväll” med patienter som inte får plats på avdelningar och personal som inte hinner med omvårdnaden. En sjuksköterska och en undersköterska kan ibland ha ansvar för mellan 18 och 20 patienter samtidigt.

Kontrollerade brandrisken

På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har situationen i sommar stundtals varit ohållbar på grund av bristen på personal, skriver Borås Tidning. I början av juli kom räddningstjänsten på besök för att kontrollera att sängarna i korridorerna inte utgjorde en brandrisk. Numera finns särskilda platser utmärkta för sängarna.

– Det är lite som ett tältläger i korridorerna, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Martin Hulldin till Borås Tidning.

Han berättar att nästan alla som är i tjänst jobbar övertid och att risken finns att sjuksköterskor säger upp sig. Men han tror det finns en än större risk för sjukskrivningar.

– Vi knyter en knut på oss själva. Vi tar extrapass för att rädda avdelningen, men då är det vi som i stället blir sjuka, säger han till tidningen.

Tufft i kommunerna

Det är inte bara på sjukhusen som bristen på personal är extra kännbar under sommaren. Även ute i kommunerna är läget tufft för många av sjuksköterskorna.

 – Vi kan inte säga nej, på en vårdavdelning finns ett antal platser att fylla men vi måste ta hand om de patienter som behöver tas hand om. En vecka kan det handla om 500 vårdtagare och nästa är det 600, säger Cecilia Kungberg, sjuksköterska i Kalmar kommun och styrelseledamot i Vårdförbundets Kalmaravdelning, till Barometern.

Enligt Vårdförbundet kan en sjuksköterska ha 80 patientkontakter på en arbetsdag under sommaren, medan genomsnittet under resten av året är cirka 25. Under sommaren ökar arbetsbördan för sjuksköterskorna ytterligare genom att många av de vikarier som tas in saknar utbildning eller är oerfarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida